Volvo Bussar

En attraktiv arbetsplats anpassad till medarbetarnas behov hos Volvo Bussar Global Technology i Göteborg.

Situation

Cirka 400 medarbetare satt på olika arbetsplatser i tre olika byggnader i Göteborg. Nya behov låg bakom beslutet att gå från tre byggnader till två; en ny lokal och en befintlig. Volvo Bussar ville dessutom göra dessa två lokaler till mer attraktiva arbetsmiljöer som främjar tvärfunktionellt och innovativt samarbete på kontoret samt visualiserar Volvo Bussars varumärke.

Coors uppdrag var att genom projektledning utforma och uppgradera arbetsplatserna, ge förslag på nya arbetssätt samt att genomföra flytten och sätta en förvaltningsmodell.

– Med kunskap och erfarenhet utmanade och stöttade Coor oss genom denna förändring. Vi tog del av nya perspektiv som vi inte hade tänkt på innan. Nu går vi in i en ny "era" på vår boostade techarbetsplats.

Jenny Jonasson, Volvo Bussar

Effekt – så blev det

Volvo Bussars medarbetare fick en modern och attraktiv arbetsmiljö där de faktiskt vill vara. Arbetsmiljöerna på Volvo Bussar fick ett stort lyft med allt från IT och ljud till inredning. De gick från fasta platser till en mer flexibel lösning med större variation av olika typer av ytor anpassade till medarbetarnas behov. Till exempel reducerades hälften av skrivbordsplatserna bort utifrån den verkliga beläggningen på kontoret och antalet små arbetsrum ökades med 70 %. 

Totalt realiserades ett kontor där utveckling kan genomföras i ett kontorslandskap på 3500 kvm, som inkluderar mobil teknikutrustning. Efter förändringen så har kontoret haft hög nyttjandegrad under arbetsveckorna samt skapat större samhörighet mellan sina arbetsgrupper.

Framgångsfaktor

Förändringsledning var av yttersta vikt för att skapa engagemang hos berörda medarbetare och uppmuntra till ett mer flexibelt arbetssätt.

– Vi hjälpte Volvo Bussar att hitta en perfekt balans mellan att effektivt nyttja ytan och säkerställa en funktionell, inspirerande arbetsmiljö.

Karin Bergfasth, projektledare Coor AdvisoryKontakta Coor Advisory om Framtidens Arbetsplats

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Sök jobb på framtidens arbetsplats redan idag.

Se våra lediga tjänster

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.