Attraktiva arbetsplatser
med fokus på känsla och upplevelser

”Upplevelsen på kontoret” består av olika servicetjänster som underlättar vardagen, den fysiska utformningen av lokalerna samt tekniska lösningar som möjliggör riktigt smart arbete. Arbetsplatser blir attraktiva när de inspirerar och underlättar för medarbetarna.

Arbetsplatsen behöver bli något mer

Arbetsplatser som företeelse står inför en stor förändring. Vissa företag har redan påbörjat sin resa mot framtidens arbetsplats, medan andra funderar på hur de ska göra. En sak är i alla fall säker: förändringen kommer att ske, menar Georg Linden som är Innovation Manager och utvecklar arbetsplatsservice på Coor.

Ska kontoret erbjuda samverkan och samvaro eller mer anpassas för fokusarbete? Både och? För att identifiera vilka upplevelser som är centrala i förändringsarbetet är det viktigt att utgå från medarbetarnas behov, önskemål och beteenden.

– Tidigare har konkurrensen varit mellan arbetsgivare, men nu konkurrerar företagen även med hemmet som arbetsplats, säger han. Jag tror att kontorsupplevelsen är det som kommer spela störst stor roll framåt, när det kommer till att attrahera talanger.

Den ergonomiska arbetsplatsen – med höj- och sänkbart skrivbord, korrekt inställd kontorsstol och stationär dataskärm med rätt vinkel – räcker inte längre, som Georg Linden uttrycker det. I takt med att kraven från medarbetarna ökar måste arbetsgivarna tänka nytt för att möta medarbetares behov.

”– Nu måste företag skapa en helhetsupplevelse som inspirerar, underlättar vardagen och ger medarbetarna möjlighet att säkerställa sitt eget välmående.”

Det kan handla om allt från att arbetsplatsen hjälper till med kemtvätt och färdiga matkassar till att man får mindfulness eller gå på träningspass på kontoret, något som Georg Linden tror att vi kommer att se mer av i framtiden.

– För den som sparar två timmar på att inte resa till och från jobbet är det såklart lockande att stanna hemma. Därför måste arbetsgivaren möta upp detta och erbjuda tjänster som underlättar vardagen utanför arbetet och gör att de där timmarna, och gärna lite mer, tjänas in på annat håll, berättar Georg Linden.

Riskfyllt att inte möta medarbetarnas behov

Georg Linden ser framför sig att framtidens arbetsplatser bygger mer på gemenskap. Arbetsgivarnas uppgift blir att skapa en plats dit medarbetarna vill komma, där de känner sig välkomna, involverade och ger dem en positiv känsla – och där har servicetjänster, innovationer och Coor mycket att tillföra.

– Det kan vara allt från att säkerställa riktigt bra belysning till att få lokalerna att dofta på ett sätt som ökar medarbetarnas produktivitet och trivsel. Från avancerade virushämmare och luftrenare till att det spelas rätt bakgrundsmusik för maximalt fokus berättar Georg. Det kan också vara att det finns ”tech buddys” på plats som hjälper till med teknisk support, eller att receptionisten utöver de klassiska arbetsuppgifterna även ordnar event så som kompetensdagar, baristautbildningar eller roliga ”after work”.

En viktig del i förändringsarbetet är att bygga in och ta höjd för flexibilitet. Behov och förutsättningar ser olika ut idag och i framtiden. Arbetsplatser behöver smidigt och effektivt kunna optimeras och ställa om för olika medarbetarbehov över tid.

– Många anställda har börjat ifrågasätta både sitt val av yrke och sin fysiska arbetsplats. Arbetsgivarna behöver vara på tårna och erbjuda någonting som ger ett extra värde och som ligger i linje med medarbetarnas värderingar. Gör de inte det kommer de kanske att förlora ”kampen om talangerna” och tappa duktiga medarbetare.

Rapport om framtidens arbetsplats

Läs mer om framtidens arbetsplats i Coors rapport, där 1300 medarbetare och beslutsfattare i Norden ger sin syn på dagens och morgondagens arbetsplats.