The Workplace
Revolution
utgår från
medarbetarnas behov

Framtidens arbetsplatser, JTWR rapport 2023

Join the Workplace Revolution 2023

Coor har gjort en studie om nordiska arbetsplatser, ur både beslutsfattares och medarbetares perspektiv. I denna rapport får du insikter, idéer och inspiration på resan mot framtidens arbetsplats.

Framtidens arbetsplatser - kampanj | Coor

Join the Workplace Revolution 2022

Insikter, erfarenheter och råd på resan mot framtidens arbetsplats – så möts företagens och medarbetarnas nya behov. Den 28 april 2023 släpper vi årets rapport med nya spännande insikter.

Join the workplace revolution – rapport och webbinar 2022

Lyssna, lär och inspireras av ett norskt storföretag, en känd psykolog och experter från oss på Coor.

2022 frågade Coor 1300 nordiska medarbetare och ledare om deras syn på dagens och morgondagens arbetsplatser. I detta webbinar berättar vi om våra nyckelinsikter, framför kring allt hur verksamhetens arbetsplats­behov kan förenas med medarbetarnas och företagens behov.


Hur skapas rätt känsla?

Men hur skapar vi den känslan; där medarbetarna kommer till kontoren för att de vill – inte för att de måste? Hur formar vi fysiska miljöer som inte bara underlättar arbetsdagen, utan vardagen i stort, och som får människorna på plats att känna sig inspirerade, välmående och stolta? En plats som befintliga medarbetare inte vill lämna, och som nya talanger längtar till?

Utgå från medarbetarna...

Tankar, idéer och önskemål är lika många som antalet kontorsarbetare. Lösningen bygger dock på en viktig gemensam sak; det är först när beslutsfattare förstår medarbetarnas verkliga behov som den positiva faktiskt förändringen kan ske. När de som ska göra jobbet på plats är med och utformar framtidens arbetsplatser. Sina egna optimala kontor.

…och driv er arbetsplatsresa!

”Workplace Revolution” är när framtidens arbetsplatser utgår från medarbetarnas behov, upplevelser och känslor och erbjuda dem attraktiva, hållbara och hybrida kontor, optimerade för den framtid som faktiskt redan är här. Arbetsmiljöer som inte bara underlättar arbetsvardagen, utan vardagen i stort, och som får de anställda att känna sig inspirerade, välmående och stolta.

Carina från Coor med fokus på framtidens arbetsplatser | Coor

"Lyckas företag skapa miljöer som upplevs som attraktiva och energifulla finns det verkligen möjlighet att engagera medarbetarna.”

Carina Hörnfeldt Bylund
Coor Advisory

Johanna från Coor med fokus på framtidens arbetsplatser | Coor

”Vi ser ett skifte av fokus; där man tidigare satsade på design satsar man i stället på vad medarbetare och besökare ska känna i hjärna, hjärta och mage.”

Johanna Carlström
Coor Advisory

Revolutionen börjar med Coor

På dagens arbetsmarknad är det en hård strid om att locka till sig talanger och en kamp att behålla dem och få medarbetare att faktiskt komma in till kontoren. Attraktiva arbetsgivare tar sitt ansvar och erbjuder arbetsplatser som utgår från medarbetarnas behov. Och många tar hjälp av någon som vet vad de behöver och hur en framgångsrik förändringsresa mot framtiden ska gå till.

Coor finns närvarande på hundratals arbetsplatser runt om i Norden och det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Med vår långa erfarenhet och stora passion för människor, miljöer och service tar vi nu ett helhetsgrepp kring framtiden och hur företag och organisationer gör sig redo för den.

Vår styrka är att kunna kombinera design med framtidens kontorstjänster och riktigt smart teknik. Vi har arbetsplatsstrateger, projektledare och servicespecialister som stöttar er på olika sätt när ni framtidssäkrar era arbetsplatser.


Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv. Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Se lediga tjänster

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.