”The Workplace Revolution” utgår från medarbetarnas behov

Idag är det en hård strid om att locka till sig och behålla talanger och en kamp mot tid och rum att få medarbetarna att komma in till kontoren.

Genom att utgå från behov, upplevelser och känslor kan ni som arbetsgivare erbjuda arbetsmiljöer som är optimerade för den framtid som faktiskt redan är här.

Läs vår senaste rapport

Hur skapas rätt känsla?

Men hur skapar vi den känslan; där medarbetarna kommer till kontoren för att de vill – inte för att de måste? Hur formar vi fysiska miljöer som inte bara underlättar arbetsdagen, utan vardagen i stort, och som får människorna på plats att känna sig inspirerade, välmående och stolta? En plats som befintliga medarbetare inte vill lämna, och som nya talanger längtar till?

Utgå från medarbetarna...

Tankar, idéer och önskemål är lika många som antalet kontorsarbetare. Lösningen bygger dock på en viktig gemensam sak; det är först när beslutsfattare förstår medarbetarnas verkliga behov som den positiva faktiskt förändringen kan ske. När de som ska göra jobbet på plats är med och utformar framtidens arbetsplatser. Sina egna optimala kontor.

…och driv er arbetsplatsresa!

”Workplace Revolution” är när framtidens arbetsplatser utgår från medarbetarnas behov, upplevelser och känslor och erbjuda dem attraktiva, hållbara och hybrida kontor, optimerade för den framtid som faktiskt redan är här. Arbetsmiljöer som inte bara underlättar arbetsvardagen, utan vardagen i stort, och som får de anställda att känna sig inspirerade, välmående och stolta.

Carina från Coor med fokus på framtidens arbetsplatser | Coor

"Lyckas företag skapa miljöer som upplevs som attraktiva och energifulla finns det verkligen möjlighet att engagera medarbetarna.”

Carina Hörnfeldt Bylund
Coor Advisory

Johanna från Coor med fokus på framtidens arbetsplatser | Coor

”Vi ser ett skifte av fokus; där man tidigare satsade på design satsar man i stället på vad medarbetare och besökare ska känna i hjärna, hjärta och mage.”

Johanna Carlström
Coor Advisory

Revolutionen börjar med Coor

På dagens arbetsmarknad är det en hård strid om att locka till sig talanger och en kamp att behålla dem och få medarbetare att faktiskt komma in till kontoren. Attraktiva arbetsgivare tar sitt ansvar och erbjuder arbetsplatser som utgår från medarbetarnas behov. Och många tar hjälp av någon som vet vad de behöver och hur en framgångsrik förändringsresa mot framtiden ska gå till.

Coor finns närvarande på hundratals arbetsplatser runt om i Norden och det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Med vår långa erfarenhet och stora passion för människor, miljöer och service tar vi nu ett helhetsgrepp kring framtiden och hur företag och organisationer gör sig redo för den.

Vår styrka är att kunna kombinera design med framtidens kontorstjänster och riktigt smart teknik. Vi har arbetsplatsstrateger, projektledare och servicespecialister som stöttar er på olika sätt när ni framtidssäkrar era arbetsplatser.


Strategier för arbetsplatser

Coors arbetsplatsstrateger omvandlar kontoret till en attraktiv och inspirerande arbetsplats att finnas på – för medarbetare och besökare!

Insikter och erfarenheter

Använd vår kunskap och kompetens för att skapa era egna attraktiva arbetsplatser utifrån era medarbetares behov och önskemål.

Tjänster för framtiden

Att skapa en attraktiv, hållbar och välmående arbetsplats som är optimerad för framtidens behov är mer aktuellt än någonsin.

Jobba hos oss

Coor Advisory söker löpande erfarna talanger som vill vara med på en nordisk tillväxtresa att ta ett unikt arbetsplatserbjudande till marknaden.


Revolutionen börjar med Coor

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss och pratar mer om era medarbetares behov, arbetsplatsens förutsättningar och hur våra lösningar passar er.

Receptionstjänster för fastigheter | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef