Service till produktionsanläggningar

Coor samarbetar med många bolag inom tillverkningsindustrin med produktionsanpassade tjänster inom rengöring, underhåll och logistik.

Skräddarsydd produktionsservice

Vi skräddarsyr våra lösningar utifrån varje kunds behov. Vårt mål är att leverera service som bidrar till en hög tillgänglighet och optimerad nyttjandegrad i våra kunders anläggningar. Det gör vi genom ett effektivt förebyggande, planerat och avhjälpande underhåll.

Coor samarbetar idag med flera kunder inom tillverkningsindustrin, och är verksamma på flera större industrianläggningar i hela Norden. Exempel på vanliga tjänster som vi levererar är:

Fabriksrengöring

Vi utför rengöring i fabriksmiljöer. Det kan exempelvis vara rengöring av ventilationssystem, maskinskurning av gångar och hårdlagda ytor eller höghöjdsrengöring. 

 

Processrengöring

Rengöring i processer såsom pressverk, kaross, måleri, montering samt tillhörande  produktionsutrustningar (traverser, robotar, transportörer ventilation, fläktar, filter etc). 

 

Logistik

Vi kan utföra intern logistik såsom transporter och optimering av flöden. 

Avfallshantering

Vi kan sortera och hantera olika typer avfall från merparten av de olika fraktioner en produktionsenhet producerar. Vi ser över hela avfallshanteringen genom att gå igenom och optimera utefter vilka fraktioner som hanteras.

Produktionsservice som präglas av engagemang, säkerhet och kvalitet

Frågor som hälsa och säkerhet samt kvalitet och miljö (HSEQ) är centrala för oss på Coor och vi arbetar strukturerat mot en tydlig nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Med oss som samarbetspartner får du en kompetent och trygg serviceleverantör med utvecklade system och metoder. Vår verksamhet är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO-standarderna. Vi har utvecklat egna system och processer, men kan också arbeta i kundspecifika underhållsystem.  Att vår personal har de certifikat och utbildningar som krävs för arbete i produktionsmiljö eller känsliga miljöer är en självklarhet. 

Anders Palmquist

Biträdande affärsenhetschef

010-559 61 69

Anders.palmquist@coor.com