Väl fungerande kontorsservice ger bättre arbetsplatser

Kontorsservice anpassat till användarnas behov, ökar trivseln och produktiviteten på en arbetsplats. Vi erbjuder alla de tjänster som krävs för att en kontorsarbetsplats ska fungera bra och effektivt.

Lång erfarenhet av smart kontorsservice 

Coor har lång erfarenhet av att skapa skräddarsydda kontorsservicelösningar för olika bolag och verksamheter. Vi tar ett långtgående ansvar för en eller flera servicetjänster i syfte att skapa väl fungerande och effektiva kontorsarbetsplatser. Som exempel kan nämnas att vi idag driver över 120 receptioner och att vi dagligen hanterar cirka 50 000 postförsändelser.

Den stora fördelen med att anlita en leverantör för all kontorsservice är att du får en kontaktperson för alla tjänster och en kostnadseffektiv lösning som optimeras och förändras utifrån dina förändrade behov. Vi garanterar en professionell, trygg och kundanpassad leverans – enkelt och besvärsfritt för våra beställare.

Hög servicegrad och ständiga förbättringar

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag. Vi brinner för god service, och vill att våra kunder ska få en upplevelse utöver det förväntade. I snart 20 år har vi finslipat våra rutiner och metoder, och tränat våra medarbetare i service, bemötande och vikten av återkoppling genom ett väl utvecklat utbildningssystem.

Kännetecknande för Coor är också att vi har en stark förbättringskultur och att vi bedriver ett systematiskt innovationsarbete. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande lanserar löpande nya, smarta lösningar. Den digitala utvecklingen är en stark drivkraft, och vi har idag flera innovativa lösningar för det moderna, aktivitetsbaserade kontoret.

Allt detta innebär att vi kan garantera en väl utvecklad kontorsservice, hög servicegrad och ständiga förbättringar till våra kunder. Våra beprövade och certifierade processer ger också en trygghet för dig som kund. Coor är en ansvarstagande leverantör, med rutiner och kontrollsystem på plats. Vi tar hand om våra medarbetare och följer upp vår leverans.