dokumenttjänster, coor

Säker och effektiv dokumenthantering

Vi erbjuder komplett hantering av alla era dokumentflöden. Ni kan vara trygga i vetskapen om att all information skannas och arkiveras enligt ert företags policy.

I mer än 10 års erfarenhet av att strukturera, digitalisera och arkivera stora volymer med handlingar. Vi erbjuder en heltäckande och helt unik service för all din informations- och dokumenthantering som ökar efektivitet och säkerheten i er dokumenthantering.

Vår tjänst SmartArchive ger möjlighet till digitalisering av dokument samt arkivering digitalt och/eller fysiskt. SmartArchive kan användas för inköps- och kundavtal, HR-dokument, fysiskt post, fakturor, fraktsedlar/handlingar och korrespondens såsom exempelvis anbud.

Den digitala kopian:

  • Åldras inte – dokumenten spänner över både teknikskiften och tid
  • Kan återanvändas utan att slitas
  • Tar ingen fysisk plats
  • Är tillgänglig när och där du behöver den
  • Kan digitalt signeras, sigileras och versionhanteras
  • Garanterar informationskvalitet och spårbarhet.

Hur gör vi?

Att skanna dokument och tolka innehållet gör verksamhetens ärende- och dokumenthantering mer effektiv då informationen blir tillgänglig digitalt. Fångad information kan behandlas automatiskt i system för till exempel digital fakturahantering eller ärenderegistrering.

Förutom den skanning som sker ute hos våra kunder har Coor även en egen anläggning för skanning och tolkning. Verksamheten är uppbyggd för skanning i industriell skala och årligen skannar vi miljontals dokument åt ett flertal stora kunder.

Digitalisering av pappersdokument, som leverantörsfakturor, avtal, formulär med mera, sker genom att dokumenten skannas av Coor. Sökbegrepp och data fångas samtidigt automatiskt eller registreras i samband med manuell rättning och kvalitetskontroll. Därefter skickas dokumenten tillsammans med tolkad data till vårt eget arkiveringssystem Arkinet eller till kundens eget dokumenthanteringssystem, där de lagras digitalt och finns tillgängliga för vidare behandling. Efter skanning skickas dokumenten vidare för fysisk arkivering.