kontorsmaterial, coor

Rätt kontorsmaterial, just-in-time

Vi förser era medarbetare med det kontorsmaterial de är i behov av – när de behöver det. Vi tillhandahåller och fyller på kontorsmaterial, toners och skrivarpapper enligt dina behov och önskemål.

Vi förser våra kunder med de kontorsmaterial som används av deras medarbetare i den dagliga verksamheten. Vi samarbetar med flera leverantörer av kontorsvaruprodukter. Följande arbetsuppgifter ingår vanligtvis i tjänsten:

  • Utformning av sortiment med hänsyn till pris, kvalitet och andra hållbarhetskrav
  • Anskaffning, lagerhållning och påfyllnad av kontorsmaterial, toner och papper
  • Optimering av lagernivåer och utlämningsskåp
  • Strukturerad uppföljning
  • Övrig administration (inköp av sällanköpsvaror, uppdateringar av prislistor, inventering, beställa säsongsbetonade artiklar, etc.)

Standardiserat skåpsortiment

I samråd med kunden utformar vi ett standardiserat sortiment av kontorsmaterial, som kan omfatta platser på flera orter. Coor ansvarar för att fylla på skåpen och samtidigt optimera lagernivåerna och kapitalbindningen. Sällansköpsartiklar brukar beställas enligt önskad rutin, för att undvika onödiga lager och minimera kostnad. Antalet skåp anpassas utifrån kundens verksamhet och behov.

Utskriftstillbehör

Kontorspapper och toner levereras vanligtvis direkt till platsen där kunden har sina skrivare.

Med omsorg om miljön

Vi rekommenderar våra kunder att använda miljömärkt kontorsmaterial och skrivarpapper, och allt fler av våra kunder väljer denna möjlighet.