post och gods, coor

Säker och smart gods- och posthantering

I tjänsten ingår administration, hantering och distribution av in- och utgående post, paket och gods till och från era medarbetare. Vi utvecklar hela tiden nya, smarta lösningar för att göra detta på mest effektiva sätt

Nya behov kräver nya lösningar för posthantering och godshantering

Förutsättningarna för posthantering har förändrats radikalt de senaste 10 åren. Till stora delar har e-post ersatt postal kommunikation, och det som fortfarande skickas på postalt är i större omfattning reklam. Även vårt arbetssätt har förändrats, och trenden går från cellkontor eller öppna landskap med fasta arbetsplatser till flexibla kontorslösningar med mobila arbetsplatser. Detta ger helt nya förutsättningar för hantering av post och gods jämfört med tidigare.

Unika lösningar för gods- och posthantering

Inom Coor finns stor erfarenhet och kompetens när det gäller posthantering och godsservice, både i den lokala kundleveransen och centralt i stödverksamheten. När vi utformar våra lösningar anpassar vi oss till våra kunders behov och förutsättningar. Vanliga tjänster som kan ingå i vårt uppdrag är: 

  • Ta emot, samla in, sortera och distribuera externa och interna försändelser
  • Postöppning med datumstämpling av inkommande post
  • Registrering av inkommande och avgående värdepost samt paket- och godsförsändelser med full spårbarhet genom hela flödet
  • Kuvertering, adressering och sampackning av utgående post
  • Frankering av utgående post

Coor Smart Flow - framtidens gods- och posthantering

För att effektivisera posttjänsten och möta de nya kraven som vårt förändrade arbetssätt innebär, har Coor tagit fram en ny, modern postlösning - Coor Smart Flow. Smart Flow bygger på att alla inkommande försändelser notifieras mottagaren som får ett e-post eller SMS. Mottagaren hämtar sedan posten vid ett centralt placerat utlämningsställe. Serviceanvändaren kan själv via ett webbaserat system byta utlämningsställe eller sätta en vikare om hon till exempel har semester. Serviceanvändaren kan också i systemet till exempel välja bort reklam eller få sin post skickad till en annan adress.