lokalvård, coor

Smart, säker och hållbar lokalvård

Coor har de resurser och den kompetens som krävs för att planera, organisera, utföra och löpande utveckla olika typer av uppdrag inom lokalvård. Vår styrka är att vi kombinerar den stora lokalvårdsleverantörens professionalism och ansvar med den lokala aktörens engagemang.

Moderna, hållbara lösningar inom professionell lokalvård

Coor är idag en av de större aktörerna inom lokalvård med ett komplett tjänsteutbud för olika miljöer och ytor. Vi städar idag regelbundet cirka 10 miljoner kvm hos mindre och större kunder i olika branscher. Utöver daglig rengöring, som vi nästan alltid utför som en abonnemangstjänst, så utför vi även specialtjänster som exempelvis fönsterputs, golvvård och storstädning. Vi har ett flertal experter inom lokalvård både centralt och i vår linjeorganisation.Vi bevakar ständigt utvecklingen för att säkerställa att vi har koll på de senaste metoderna, materialen, de senaste kemikalierna och tekniken.

Certifierade processer säkerställer effektiv lokalvård

För våra kunder är det en trygghet att Coor är en stor och ansvarstagande serviceleverantör. Baserat på flera års erfarenhet från olika kunder har vi utvecklat enhetliga arbetsmetoder och rutiner som säkerställer kvalitet och effektivitet i våra leveranser.

Inom Coor är miljö, arbetsmiljö och kvalitet (HSEQ) centrala frågor. All vår verksamhet är certifierad enligt de internationella miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 och 14001, och vi har stor erfarenhet av att arbeta enligt de vanligaste branschstandarder inom lokalvård som finns idag. Läs mer om våra miljö- och kvalitetscertifikat inom lokalvårdsverksamheten här.

Bättre lokalvård genom engagerade medarbetare

Eftersom lokalvård huvudsakligen utförs av människor arbetar vi aktivt med att på olika sätt stimulera medarbetarengagemang och trivsel. Vår övertygelse är att engagerade medarbetare gör ett bättre jobb. Kollektivavtal, medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal är därför en självklar rättighet för alla våra medarbetare. Inom Coor finns ett omfattande utbildningsprogram, där service och bemötande är centralt. Inom lokalvårdsverksamheten finns också från och med 2017 en särskild lokalvårdsskola, Coor Cleaning Academy.