cleaning concept, coor

Coor Cleaning Concept – ett enhetligt lokalvårdskoncept

Coor Cleaning Concept är ett lokalvårdskoncept som används i uppdrag där Coor utför rengöring i egen regi. Konceptet tar ett helhetsgrepp om våra lokalvårdstjänster och säkerställer att vi levererar en tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård till våra kunder.

Coor har utvecklat ett koncerngemensamt lokalvårdskoncept, som tar ett helhetsgrepp om våra lokalvårdstjänster och säkerställer att vi levererar en tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård. Detta ger våra alla våra kunder möjlighet att standardisera och jämföra prestanda oavsett i vilket land lokalvårdstjänsten levereras.

Coor Cleaning Concept bygger på samlad erfarenhet och kunskap från hela Norden. Konceptet baseras på standardiserade metoder och rengöringsprogram som kan anpassas till olika behov och förhållanden. Det finns också särskilda anpassningar för olika kundsegment såsom kontor, industri, vård och energisektorn.

Cleaning the Coor Way

Coor har identifierat nio moment som alltid ingår i ett lokalvårdsuppdrag. Det handlar både om hur tjänsten levereras (verktyg, material, hygien och miljö), men också hur vi hanterar våra anställda, ledningen, mätningar och utveckling inom området. Allt detta beskrivs i vår egen metodik, Cleaning the Coor Way, som också är ryggraden i Coor Cleaning Concept.

 

Coor Cleaning Academy

Från och med 2017 har Coor ett särskilt utbildningssystem för anställda inom lokalvårdsverksamheten, Coor Cleaning Academy. I grundutbildningen utbildas medarbetarna i Coor Cleaning Concept och Cleaning the Coor Way. Skolan tillhandahåller också extern utbildning som krävs för olika specialuppgifter, till exempel kurser för kvalitet, säkerhet eller särskild yrkesutbildning.

Från och med 2017 rullas utbildningen successivt ut i hela lokalvårdsorganisationen på Coor. Många kurser ges med egna interna lärare, men vi samarbetar även med externa leverantörer för specialkurser och andra delar.

 Cleaning academy

Kontakta oss idag

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR