cleaning concept, coor

Coor Cleaning Concept – ett enhetligt lokalvårdskoncept

Coor Cleaning Concept är ett lokalvårdskoncept som används i uppdrag där Coor utför rengöring i egen regi. Konceptet tar ett helhetsgrepp om våra lokalvårdstjänster och säkerställer att vi levererar en tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård till våra kunder.

Coor har utvecklat ett koncerngemensamt lokalvårdskoncept, som tar ett helhetsgrepp om våra lokalvårdstjänster och säkerställer att vi levererar en tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård. Detta ger våra alla våra kunder möjlighet att standardisera och jämföra prestanda oavsett i vilket land lokalvårdstjänsten levereras.

Coor Cleaning Concept bygger på samlad erfarenhet och kunskap från hela Norden. Konceptet baseras på standardiserade metoder och rengöringsprogram som kan anpassas till olika behov och förhållanden. Det finns också särskilda anpassningar för olika kundsegment såsom kontor, industri, vård och energisektorn.

Cleaning the Coor Way

Coor har identifierat nio moment som alltid ingår i ett lokalvårdsuppdrag. Det handlar både om hur tjänsten levereras (verktyg, material, hygien och miljö), men också hur vi hanterar våra anställda, ledningen, mätningar och utveckling inom området. Allt detta beskrivs i vår egen metodik, Cleaning the Coor Way, som också är ryggraden i Coor Cleaning Concept.

 

Coor Cleaning Academy

Från och med 2017 har Coor ett särskilt utbildningssystem för anställda inom lokalvårdsverksamheten, Coor Cleaning Academy. I grundutbildningen utbildas medarbetarna i Coor Cleaning Concept och Cleaning the Coor Way. Skolan tillhandahåller också extern utbildning som krävs för olika specialuppgifter, till exempel kurser för kvalitet, säkerhet eller särskild yrkesutbildning.

Från och med 2017 rullas utbildningen successivt ut i hela lokalvårdsorganisationen på Coor. Många kurser ges med egna interna lärare, men vi samarbetar även med externa leverantörer för specialkurser och andra delar.

 Cleaning academy