Coor och Norrlands Miljövård

Under 2019 blev företaget Norrlands Miljövård en viktig del av Coorfamiljen; ett efterlängtat och värdefullt nytillskott!

Genom att förstärka Coor i Sverige med en väletablerad och välfungerande verksamhet i den norra halvan av landet blir vi inte bara rikstäckande, vi får också ökad kompetens inom lokalvårdsområdet och många nya duktiga medarbetare.

Norrlands Miljövård kompletterar Coor - och tvärtom

Norrlands Miljövård har en ledande position inom lokalvård i norra Sverige med drygt 15 driftställen från Gävle i söder till Kiruna i norr. Bolaget har sedan starten 1973 drivits som ett familjeföretag med fokus på små- och medelstora kunder inom både privat och offentlig sektor.

Norrlands Miljövård är störst inom lokalvård, men erbjuder även vissa andra servicetjänster inom FM-området. Företaget har en profil med hög tjänstekvalitet och hållbara servicelösningar som ligger helt i linje med Coors marknadsposition.

Tillsammans skapar vi mer värde för våra kunder!

Coors kunder får nu tillgång till hållbar lokalvård utförd i egen regi över hela landet. Och kunder till Norrlands Miljövård kan nu erbjudas över 100 olika servicetjänster och dra fördelar av integrerade FM-uppdrag med smarta, kostnadseffektiva helhetslösningar. Samtidigt som de fortfarande får precis lika hållbar lokalvård som förut, utförd av samma kompetenta människor från Norrland!

Vi väljer varandra

– Efter 46 år och två generationer Norberg ser vi Coor som det bästa alternativet att ta Norrlands Miljövård vidare in i framtiden, säger företagets förra ägare, bröderna Peter och Kent Norberg. Vi är verksamhetsmänniskor uppvuxna och fostrade i familjeföretaget. Coors värderingar och vår gemensamma syn på framtiden stämmer väl överens med hur vi ser att verksamheten kan utvecklas med våra olika kompetenser och styrkor!

– Förvärvet av Norrlands Miljövård passar väl in i Coors nordiska tillväxtstrategi. Det är ett välskött företag med hög kundlojalitet och lång historik av kvalitet och lönsamhet inom lokalvård, ett av Coors prioriterade tjänsteområden, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor. 

– Att köpa ett företag som Norrlands Miljövård ökar vår kunskap och kompetens inom lokalvård och jag välkomnar många nya kompetenta medarbetare in i Coor. Tillsammans blir vi en stark aktör med fokus på hållbarhet i leveransen, kommenterar AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.

Medarbetarna i fokus

Coor har en lång tradition och erfarenhet av att ta över personal, företag och funktioner. Under 2018 blev till exempel det stora danska lokalvårdsföretaget Elite en del av Coor och nu är verksamheterna och medarbetarna integrerade på bästa sätt. 

Service utförs av människor, för människor och en av Coors styrkor är just att attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare över tid. Coors personalomsättning är en av de lägsta i branschen. Våra nya medarbetare i Norrland är ytterst viktiga för att säkerställa kontinuiteten i leveranserna och behålla erfarenhet och kunskap. Vi hälsar dem varmt välkomna till oss på Coor!

Vill du veta mer om hållbar lokalvård i Norrland? Kontakta oss via formuläret nedan:

Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR