miljö, coor

Lokalvårdslösningar enligt INSTA 800 och andra branschstandarder

Genom ett strukturerat arbetssätt, enhetliga arbetsmetoder och stort miljöfokus kan vi säkerställa effektiva och långsiktigt hållbara lokalvårdslösningar. Vi har stor erfarenhet av INSTA 800, men använder också enklare kvalitetssystem.

Kvalitetscertifikat för lokalvårdsverksamheten

Coors verksamhet är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden ISO 9001. Vår lokalvårdsverksamhet i Sverige är dessutom certifierad av Almega som en auktoriserad lokalvårdsleverantör.

Genom våra många lokalvårdsuppdrag har vi stor erfarenhet av att utföra funktionsuppdrag enligt den nordiska kvalitetsstandarden INSTA 800. Vi har även utvecklat en egen INSTA-baserad funktionsstandard som vi kallar CAT (Cleaning Assessment Tool) – en ”INSTA 800 light” -och som idag används av flera av våra mindre kunder. Jämfört med INSTA 800 är detta system lite enklare att driftsätta och att använda i praktiken.

Även för frekvensbaserad lokalvård har vi utvecklat ett eget kvalitetssystem, som bygger både på egenkontroller och kvalitetsgenomgångar tillsammans med kunden.

Stor omsorg om miljön

All verksamhet i Coor är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Stora delar av den svenska lokalvårdsverksamheten är också miljöcertifierad enligt Svanen.

För de kunder som önskar kan Coor också genomföra en granskning av lokalvårdsleveransen ur ett miljöperspektiv med hjälp av det egenutvecklade miljöverktyget Coor Green Services. Det innebär att vi granskar bland annat kemiska produkter, material, maskiner samt resor. Resultatet av granskningen presenteras sedan för våra kunder och ligger till grund för en gemensam diskussion om miljöförbättrande åtgärder.