id, coor

Ett av marknadens ledande säkerhetsföretag

Coor är idag ett av Nordens största säkerhetsföretag. Vi har marknadsledande expertis och lång erfarenhet av lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav. Med hög servicegrad utvecklar vi innovativa säkerhetslösningar som optimera balansen mellan bemanning och teknik.

Säkerhetsföretag med unik kompetens inom både teknik och bevakning

Coor har idag marknadsledande expertis inom säkerhet, och kan erbjuda både teknik och bevakning med egen personal.

För att kunna erbjuda hög tillgänglighet och en kontaktväg för säkerhetsfrågor har vi byggt upp ett kvalificerat säkerhetscenter, Coor Security Center. Där hanteras ärenden från 40 olika länder dygnet runt, året om. Här säkerställer vi också driftsäkerhet genom teknisk övervakning och styrning av kundens säkerhetssystem.

Coors helägda dotterbolag Addici Security är Sveriges fjärde största säkerhetsföretag. Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter erbjuder både trygghet och en hög servicenivå. Läs mer på Addicis hemsida.

Coors projektledare, tekniker och säkerhetskoordinatorer hanterar installation, drift och avprovningar av alla vanliga säkerhetssystem på den nordiska marknaden. Våra säkerhetskoordinatorer blir ofta säkerhetschefens högra hand och en viktig del av kundens krishanteringsorganisation. 

Heltäckande tjänsteportfölj

Coor har ett heltäckande erbjudande inom fysisk säkerhet. Vi har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden. Våra tjänster omfattar:

Inbrottsskydd och övervakning

Vi hjälper kunder att förebygga och utreda brott genom att kombinera den senaste tekniken med personella säkerhetstjänster.

Vi erbjuder installation, drift och underhåll av inbrottslarm och CCTV. Med en strukturerad process för underhållsplanering får våra kunder förutsägbarhet och kontroll över sina kostnader.

Tillträdes- och receptionslösningar

Coors lösningar inom tillträdesskydd skapar hög tillgänglighet och är enkla att använda.

Vi kompletterar drift av passersystem med fjärröppningstjänster, virtuella receptioner, och automatiserad beställning av kort och behörigheter. Coor Security Center finns alltid på plats för att hjälpa dygnet runt, året om.

Bevakning & ordningshållning

Coors väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och ger oöverträffad service.

Genom utbildningar som service i stjärnklass och samarbete med övriga Coor-tjänster blir vi ett stöd i kundens verksamhet. Vi har samlat vår bevakningsverksamhet under namnet Addici. Läs mer på Addicis hemsida.

Brandskydd

Vi hjälper Coors kunder att förebygga brand och skydda liv och egendom om det värsta skulle inträffa.

Vi erbjuder hjälp med alla delar av ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA): riskinventering, brandskyddsorganisation, utbildning, kontroller och uppföljningar. Våra servicetekniker sköter drift, underhåll och avprovning av brandlarm och släckanläggningar.

Säkerhetskonsultation

Våra säkerhetskoordinatorer blir ofta säkerhetschefens högra hand och en viktig del av kundens krishanteringsorganisation.

Våra projektledare tar ett helhetsansvar för säkerhetsinstallationer vid flytt till nytt kontor eller utbyte av säkerhetssystem.

Säkerhetsföretag med fokus på service

Coors säkerhetslösningar skapar trygghet för medarbetare och skyddar fastigheter. Vi har lång erfarenhet från kunder med högt ställda säkerhetskrav inom bank, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstadsindustri, kontor och köpcentrum. Vi använder vår erfarenhet och expertis för att skräddarsy den bästa lösningen för varje kund.

Coor tar alltid ett funktionsansvar i våra säkerhetsleveranser. Det innebär att våra kunder får en kostnadseffektiv lösning där modern teknik samspelar med en väl avvägd bemanning. Som ett av Nordens ledande facility management-bolag vågar vi dessutom påstå att vår säkerhetspersonal är bäst i klassen på service och bemötande.

Innovativa säkerhetslösningar baserade på ny teknik

Idag handlar säkerhetslösningar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande arbetsmoment som administration och övervakning. Ofta lyckas vi dessutom höja servicenivå och säkerhet samtidigt som vi sänker kundens kostnader.

Exempel på unika, innovativa lösningar från Coor är:

Automatiserad ID-kortshantering

Med Coors egenutvecklade lösning Coor SmartID automatiseras hela flödet för beställning och produktion av ID-kort.

För medarbetaren blir processen snabbare, enklare och mer tillgänglig. Fördelarna för företaget är lägre kostnader, minskad risk för fel och full spårbarhet. Läs mer om Coor SmartID här.

Kvalificerad dataanalys och sensorteknik

Genom kvalificerad analys av data från säkerhetssystemen kan vi skapa värdefulla insikter för våra kunder.

Som ett exempel så kan lokalutnyttjandet optimeras med hjälp av information om hur många personer som vistas i varje lokal och hur de rör sig med hjälp av modern sensorteknik. Läs mer om Coor SmartUtilization här.

Lösningar för reception och portar

Med virtuella receptioner, fjärröppningstjänster, och automatisk kortutlämning kan receptioner avlastas eller ersättas helt.

Besökarna får en professionell, modern och tillgänglig upplevelse samtidigt som kostnaderna sänks. Läs mer om CoorSmart Reception.

Synergier med andra FM-tjänster

Det finns många fördelar med att anlita Coor som säkerhetspartner, inte minst för dig som redan är kund till Coor. I våra integrerade facility management-uppdrag har vi stora möjligheter att samutnyttja vår personal, vilket blir kostnadseffektivt för våra kunder. Det kan till exempel handla om att utföra tillsyn av fastighetens teknik i samband med väktarnas ronder.

En annan fördel med att integrera säkerhetsuppdragen med andra tjänster är att det ger korta inställelsetider. Genom att arbeta med lokal personal på plats i kombination med säkerhetsexperter på distans kan vi snabbt avhjälpa olika problem.

Coor har också möjlighet att utbilda all sin personal i en integrerad facility management-leverans i grundläggande säkerhetsarbete. Det kan handla om att uppmärksamma kundens medarbetare och besökare på säkerhetsbestämmelser eller att bli en viktig kugge i utrymnings-organisationen.

Johan Färm

VD Addici Security

010-559 97 17

johan.farm@coor.com

Marcus Dover

Ansvarig Teknisk Säkerhet

010-559 59 14

marcus.dover@coor.com