• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Angående nya coronaviruset

Coor vill säkerställa professionell hantering av risken för smittspridning av det nya coronaviruset bland våra kunder och medarbetare.

Coor Sveriges krisgrupp är aktiverad och följer händelseutvecklingen för coronaviruset för att vidta lämpliga åtgärder. Coor utgår ifrån svenska myndigheters rekommendationer, med tät uppdatering av händelseförloppet.

Folkhälsomyndigheten

UD

Om du vill komma i kontakt med någon på Coor angående detta, vänd dig till din kundkontakt eller till HR-chef, Maria André Ahlgren.