Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Arbetshälsa

Avgifta vardagen

Kemikalier finns i våra hem, på våra arbetsplatser och i maten, men vi vet väldigt lite om hur de påverkar oss. Vissa är harmlösa, medan andra är skadliga för både vår hälsa och för miljön. Cecilia Hedfors, expert på miljögifter på svenska Naturskyddsföreningen, berättar mer om kemikalier och tipsar om hur man kan skydda sig mot de som är farliga.

Colorful sphere painted with watercolor | Coor
Cecilia Hedfors avgifta vardagen | Coor

Titel: Doktor i biokemi och sakkunnig på Naturskyddföreningen inom miljögifter och kemikalier.
Gör: Arbetar med att få bort farliga ämnen från vardagen och naturen. Träffar politiker, håller föreläsningar och sammanställer aktuellt forskningsläge.
Bakgrund: Efter forskarutbildningen och en tids forskning började Cecilia Hedfors arbeta på ett medicintekniskt företag. Därefter blev hon sakkunnig på Naturskyddsföreningen.

 

Transporteras med luften

Under en expedition i Antarktis – jordens mest avlägsna plats – hittade miljöorganisationen Greenpeace svårnedbrytbara miljögifter i form av PFAS, eller fluorkarboner. Sju av åtta undersökta snöprover innehöll PFAS, som kopplats till reproduktions- och utvecklingsstörningar. Proverna samlades in med nyfallen snö vilket tyder på att de farliga kemikalierna tagit sig hela vägen till Antarktis via luften.

21 av 24...

... timmar tillbringar vi inomhus. Därför är det viktigt att kartlägga vilka riskkemikalier vi utsätts för i våra inomhusmiljöer. Vi vet alldeles för lite om hur kemikalier i exempelvis olika byggmaterial påverkar oss.
Just nu pågår flera omfattande projekt som ska ge en samlad kunskapsbild av detta.

Alla kemikalier är inte farliga

Kemikalier kan vara naturligt förekommande eller framtagna av människan. De kan vara farliga eller ofarliga. Det är bara de som tagits fram av människan som blir fler för varje år, eftersom forskare och företag hela tiden tar fram nya. Både naturligt förekommande och av människan framtagna kemikalier kan produceras i fabriker. Kemikalier som behövs i stora mängder är oftast billigare att tillverka i fabriker. Det kallas för att syntetisera, därav namnet syntetiska kemikalier, eller syntetiska ämnen.

Hur kan du minska farliga kemikalier?

Välj miljömärkta varor

– Generell kemikaliebantning är inget vi på Naturskyddsföreningen förespråkar. Vi vill i stället minska mängden farliga kemikalier i vår omgivning. Det enklaste sättet om du vill minska på farliga kemikalier är att välja miljömärkta varor så ofta det går, för då har experter kontrollerat innehållet.

Stäm av mot Kandidatförteckningen

– Företag som tillverkar eller säljer produkter kan se till att deras produkter inte innehåller några kemikalier som finns med på Kandidatförteckningen, EU:s lista över särskilt farliga kemikalier. Arbetsplatser som ska köpa in en vara kan säkerställa att den inte innehåller något ämne på listan. Om alla gör detta kommer det på sikt bara finnas ofarliga produkter på marknaden.

Undvik PFAS!

– Företag som tillverkar eller säljer produkter kan se till att deras produkter inte innehåller några kemikalier som finns med på Kandidatförteckningen, EU:s lista över särskilt farliga kemikalier. Arbetsplatser som ska köpa in en vara kan säkerställa att den inte innehåller något ämne på listan. Om alla gör detta kommer det på sikt bara finnas ofarliga produkter på marknaden.