Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Innovation

Coor – ett företag med innovation i fokus

Att ständigt försöka utveckla sina tjänster och hitta nya, spännande lösningar på kundernas problem kräver ett strukturerat arbetssätt – och har för Coor blivit en konkurrensfördel.

Smarta kontor | Coor

Innovation har alltid spelat en viktig roll i Coors utvecklingsarbete inom Facility Management, och det är med hjälp av smarta lösningar som man lyckats differentiera sin leverans från konkurrenters. Det menar Georg Linden, Innovation Manager på Coor i Sverige.

– Vårt innovationsarbete är en stor konkurrensfördel för oss, och det som gör att vi sticker ut i branschen. Vår huvuduppgift är att tillgodose kundernas behov, och med hjälp av smarta lösningar kan vi lyfta vår leverans både en och två nivåer, säger han.

Att hitta spännande lösningar och nya samarbetspartners är en stor utmaning som kräver mycket tid. Det är också därför som Coor sedan ett par år tillbaka samarbetar med olika externa partners. Ett exempel är så kallade inkubatorer, som exempelvis Ignite Sweden, vilka hjälper till att matcha start- eller scale-ups med större företag. Ett annat exempel på samarbetspartner är European Institute of Innovation & Technology (EIT), som hjälper mindre företag att identifiera nya marknader. Georg har regelbundna möten med representanter från externa partners, och menar att de är jätteviktiga för Coors innovativa arbete. – De hjälper oss att identifiera smarta lösningar, så att vi kan fokusera på att testa, paketera och sedan presentera dessa för våra kunder och hur lösningarna skulle vara användbara för dem, berättar han och lägger till:

– Ibland kan det till och med vara så att kunderna inte själva ser att de har behovet av en specifik lösning, men att den sedan visar sig förenkla deras arbete avsevärt.

Start- och scale-ups viktiga för innovation inom Facility Management 

Christian Dahl är en av två Innovation Managers på Coor i Norge, och han håller med om att externa partners är en viktig del för Coor och innovationsarbetet.

– I Norge jobbar vi väldigt tätt med olika start up-organisationer. Bland annat med TheFactory som fokuserar på bolag inom proptech, och det har vid flera tillfällen visat sig lyckat, säger han. 

Christian berättar vidare. 
– Det finns en innovativ kultur i Coor, där vi alltid strävar efter att ta fram den bästa upplevelsen för våra kunder. För att hitta den krävs ett systematiskt arbetssätt där vi jobbar med innovation på alla nivåer, och där är vi bra. Det är alltid ”users first”, säger han.

Innovation effektiviserar företagen

I både Norge och Sverige har man så kallade innovationsforum med ett par kunder, till exempel det norska olje- och gasföretaget Equinor, där man tillsammans sitter och diskuterar vad man vill uppnå med tjänsterna, hur de befintliga smarta lösningarna kan utvecklas och vilka trender som är på gång.  
– Det är ett effektivt arbetssätt där vi får en överskådlig bild och kan se vad som behöver justeras för att öka allt från produktiviteten till att göra företagen mer attraktiva som arbetsgivare, säger han.

Externa partners är en del av innovationsarbetet, men både Georg och Christian är noga med att poängtera att även de egna anställda ute i kontrakten spelar en viktig roll med att vara en länk i att förstå och förmedla kundernas problem och behov. 

– Vi försöker alltid vara väldigt lyhörda ut mot kunder, och det är även viktigt att vi är på och ifrågasätter. Ser vi utmaningar hos kunden måste vi lyfta det med dem och sen ta det vidare internt och försöka få fram en bra, skräddarsydd lösning. Vi vill alltid att kunderna ska känna att vi och våra smarta lösningar gör skillnad och förenklar vardagen för dem, avslutar Georg.