• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor och OP tecknar nytt IFM-avtal

Coor och OP har tecknat ett riksomfattande avtal om helhetsservice genom vilket Coor ansvarar för produktionen av en omfattande helhet av IFM-tjänster på OPs verksamhetsställen runt om i Finland. Arbetsplatstjänsterna samt lokalvård- och fastighetstjänsterna produceras av ett team på närmare 100 anställda.

Coor anställda från olika avdelningar | Coor

– Avtalet mellan Coor och OP bygger på klara gemensamma mål och värderingar. Vi som serviceleverantör vill stödja genomförandet av OP:s strategiska mål. Utveckling och införande av digitala och ansvarsfulla servicelösningar är centrala inslag i samarbetet. Det nya avtalet med OP stärker ytterligare vår position som en rikstäckande leverantör av helhetslösningar. Storleken på serviceteamet som ansvarar för olika tjänster, cirka 100 medarbetare, beskriver samarbetets omfattning, säger Marcus Karsten, VD för Coor i Finland.

Coor ansvarar för leveransen av tjänsten från och med 1.5.2020 på OPs huvudkontor i Vallgård i Helsingfors, samt på OP:s verksamhetsställen i Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Vasa.

Samarbetet fokuserat på förbättring av användarupplevelsen

Coor har som mål att tillsammans med OP lyfta dem till exempel i fråga om digitaliseringen till en ny nivå och att därigenom förbättra både användarupplevelsen och personalens trivsel i arbetet. OPs utvecklingsresa mot en verksamhetsmodell som bygger på självstyrning förutsätter att Coor också har beredskap att anpassa sig efter verksamhetssätten och att smed agila metoder utveckla de arbetsplats-, lokalvård- och fastighetstjänster som företaget producerar.

– Det är viktigt för oss att vår servicepartner genuint följer med oss på vår förändringsresa, som vi inledde i fjol i syfte att förbättra personalupplevelsen, kundupplevelsen och effektiviteten i verksamheten. Vårt nya, smidiga verksamhetssätt kräver att Coor som tjänsteleverantör medverkar med ansvar, flexibilitet och engagemang för reformen av vår verksamhet. Vi upplever att Coor har alla förutsättningar att tillgodose våra behov och som serviceleverantör också producera helt nya innovativa idéer och lösningar för att utveckla personal- och kundupplevelsen vid OP, säger Anne Koskela, Head of Property and Facility Management från OP.