Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Customer Experience: ett tankesätt och en attityd

Kraven på en unik kundupplevelse ökar och företag förväntas se sin kund som en person, inte som en del av en målgrupp. Vad förväntar människor sig av framtidens serviceupplevelse och hur kan du som leverantör eller arbetsgivare möta dessa förväntningar?

Tjänster inom fastighetsservice | Coor

Vad är Customer Experience?

Kommer det finnas en pulsmätare med artificiell intelligens i framtiden som kan mäta dina känslor och din dagliga form? Och om du känner dig lite nere på väg hem från jobbet kommer en box vänta på dig som innehåller ingredienserna till en brownie? Generation Z är en generation av arbetstagare som i större utsträckning kommer välja arbetsgivare och varumärken baserat på deras värderingar och åsikter, mer så än den konsumentidentitet som finns hos tidigare generationer. Hur måste vi tillsammans med våra kunder utvecklas för att möta framtida medarbetares förväntningar på en bra arbetsplats? Hör futuristen Stefan Hyttfors syn på hur serviceupplevelsen och konsumtion kommer att präglas av sökandet efter en unik kundupplevelse (customer experience).

Coronakrisen påverkar också detta område och kommer att påverka oss under lång tid framöver. Fler branscher arbetar digitalt, nya onlinetjänster växer fram och ökad flexibilitet krävs för både företag och anställda. Kraven på en unik kundupplevelse kommer att öka för varje förändring som tillkommer i samhället. Vad förväntar du dig av framtidens serviceupplevelse?