• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Ett samtal – om Customer Experience

Många menar att den senaste tiden slungat oss flera år framåt i utvecklingen. Hur påverkar den snabba utvecklingen företag och oss som medarbetare och hur påverkar den vårt arbetsliv? Tillsammans med hjärnforskaren och författaren Katarina Gosipc djupdyker Coors expert Joachim Meyer Andersen, Group Customer Experience Manager i trender och utmaningar vi ser kopplat till kundupplevelsen.

Några frågor vi djupdyker i:

  • Vad händer i hjärnan när vi får en positiv kundupplevelse?
  • Hur viktig är kundupplevelsen för oss ur ett användar- och medarbetarperspektiv?
  • Hur kan företag skapa mervärde för aktieägarna genom att aktivt jobba med att skapa en bra kundupplevelse?

Välkommen in i framtiden!