Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Framtidens hybrid­arbets­platser ― attraktiva kontor blir en ännu större konkurrens­fördel

Som Nordens ledande serviceleverantör har Coor unik insikt i förändrade behov på arbetsplatserna i efterdyningarna av pandemin. Den blandning av kontors- och distansarbete som utgör ”hybrid­arbetsplatsen” blir nu det nya normala och framtidens verklighet.

Hybrida arbetsplatser, headerbild

– Digitaliseringstakten av servicetjänster har tagit rejäl fart under det senaste året. Nya förutsättningar och behovet av ökad trygghet ligger till grund för det och har också gjort att vi anpassat vårt tjänsteerbjudande, säger Magnus Wikström, vd Coor Sverige

Med olika regler, riktlinjer och restriktioner har arbetslivet förändrats drastiskt för många människor under pandemin. Till viss mån blir det en återgång till det normala när pandemin är över, men på många områden ser vi också bestående förändringar. Medarbetare har fått andra förväntningar och vill i det nya normala gärna komma till kontoret, men bara när de har behov och lust. De flesta har insett fördelarna med att jobba hemma och förväntar sig att behålla flexibiliteten att kunna arbeta både digitalt och på distans.

”Med våra servicetjänster hjälper vi företag att skapa attraktiva hybridarbetsplatser”

Magnus Wikström, vd Coor Sverige.


– Det finns ändå en stark längtan tillbaka till kontoret trots distansarbetets många fördelar. Genom våra servicetjänster och smarta lösningar hjälper vi företag att skapa produktiva hybridarbetsplatser som blir en stark konkurrensfördel i att attrahera och behålla medarbetare, säger Magnus Wikström. 

Smart, trygg och hållbar service

Framtidens arbetsplatser behöver ha genomtänkta ytor anpassade för samarbete och kreativitet tillsammans med kollegor. Det förutsätter också genomtänkta servicetjänster på hög nivå. Coor anpassar sina smarta, trygga och hållbara lösningar till kundernas verksamheter. 

– Smart service handlar om att underlätta vardagen och förbättra upplevelsen för alla som använder kontoret. Coor samarbetar med olika aktörer och kan erbjuda våra kunder de senaste innovationerna inom branschen, till exempel digitala postlösningar, virtuella receptioner, och en app i telefonen som gör arbetsdagen enklare. Vi har också sensorer som registrerar flöden och trängsel på kontoret men som också i realtid läser av hur olika ytor och rum nyttjas eller hur luftens kvalitet är i olika mötesrum. De kan också meddela när en papperskorg behöver tömmas eller en toalett städas.

– Trygg service är idag starkt kopplat till lokalvården som har fått ett ännu högre värde för våra kunder och deras medarbetare under pandemin. Man vill nu att lokalvårdarna som tar hand om lokalerna syns, deras närvaro och aktivitet skapar en upplevelse av trygghet för de medarbetare som är på plats. Vi har anpassat och utvecklat rutinerna utifrån nya förväntningar och krav, till exempel ligger fokus nu på det som inte syns – tidigare handlade det mer om fläckar. Hos många kunder har vi infört extra moment i lokalvården kopplat till hälsa och säkerhet och lokalvårdsutbildade Trygghetsvärdar arbetar aktivt med trivseln på kontoren.

– Andra exempel är att vi kan erbjuda virushämmare som renar luft och effektivt reducerar mängden luftburna viruspartiklar. Vi hjälper också till med att installera automatiska dörröppnare, kranar, strömbrytare osv. för att minska antalet kontaktytor för alla som rör sig i kontoret, fortsätter Magnus. 

Med hållbar service menar Coor inte bara miljön i alla led, det handlar också om att skapa ett kontor där människor trivs och mår bra – direkt i dag och på längre sikt. 

– Det är lätt att hamna i tankar om möbler, färg och form, men det kan också innebära olika sorters ljussättning, anpassad musik, växtväggar eller att skapa ytor för olika upplevelser – som caféer, samarbetsytor, utomhusoaser eller tysta avskärmade små fokusplatser. Kontoren ska erbjuda variation och tillgodose de olika behoven som uppstår under en komplex arbetsdag.

Vad betyder kontoret för dig?

Även om mycket tyder på att distansarbetet är här för att stanna, fyller kontoret fortfarande en viktig funktion. Det är en plats som främjar samarbete, kreativitet och det är en bärare av företagets kultur. 

– Vi människor är sociala varelser och behöver personliga möten. Med genomtänkta arbetsplatslösningar och en tydlig strategi för kontoren blir hybridarbetsplatserna en stark konkurrensfördel för de som lyckas.

– Tillsammans med våra kunder kan vi omdefiniera syftet med kontoret som arbetsplats och skapa både välmående och välfungerande arbetsmiljöer för framtidens behov, avslutar Magnus Wikström.