• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Haben är kollega med 30 robotar

De kan jobba 20 timmar i sträck och forsla 3,5 ton tvätt. Varje dygn. I Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna är det upp till 30 robotar som sköter transporterna. Haben Weldeamanuel är en av dem som håller i trådarna.

Patienterna ser sällan robotarna, men nere i kulvertarna under sjukhuset rör sig människor och robotar sida vid sida. Går en människa ut framför roboten piper den högt och säger sedan ”Du står i vägen, var vänlig flytta på dig”.

– De är vår hjälp i allt. Det här sjukhuset är 330 000 kvadratmeter. Vagnarna är tunga att flytta på till och med när de är tomma, det hade slitit så mycket på personalen att sköta alla transporter, säger Haben Weldeamanuel som är robottekniker.

Basen för logistiken finns i Teknikbyggnaden där robotarna automatiskt hämtar upp godsvagnar som ska in till sjukhuset. Robotarna använder egna hissar och lämnar av sin last på rätt plats på rätt våning, innan de åker ner i kulvertarna under sjukhuset igen.

– Förutom att det är effektivt med robotarna gör de att infektionsrisken för patienterna minskar. Utan dem hade det blivit mycket mer rörelse på avdelningarna, förklarar Haben Weldeamanuel.

Under ett dygn sker upp till 1 600 transporter i form av läkemedel, personalkläder, förbrukningsmaterial och mat. Haben Weldeamanuel och hans kollegor ser till att allting fungerar.

– För mig var det tekniken och visionen med projektet som lockade. Det finns en 40-årig plan. Sedan älskar jag logistik och det här är ju logistik i världsklass, förklarar Haben Weldeamanuel.

Men han har också en personlig relation till sjukhusmiljön.

– När jag var liten blev jag plötsligt sjuk. Väl framme på sjukhuset var jag halvt förlamad och de la direkt in mig för borrelia som spridit sig till nervsystemet. Jag blev kvar i tre månader, berättar Haben Weldeamanuel.

– Därför sökte jag mig till Karolinska Universitetssjukhuset. Jag ville göra ett jobb som betyder något – och jag om någon vet hur viktigt det är att allt fungerar på ett sjukhus.

Haben Weldeamanuel

Född: 1983
Gör: AGV-operatör på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. AGV står för Automated Guided Vehicles.
Bakgrund: Har tidigare arbetat inom bland annat detaljhandeln och på Statistiska centralbyrån. Arbetar med logistik för Coor sedan våren 2017.