• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Kan virtual reality rädda människan?

Hjärnforskaren Katarina Gospic har kommit för att säga att: framtiden är redan här. Virtuella tvillingar och social gemenskap i en digital värld är inte längre en dröm. Men frågan är – följer vi med utvecklingen eller motarbetar vi vår egen evolution?

Person med VR-briller på hodet | Coor

Varför väljer vi att stanna i soffan med en godispåse framför en löprunda i skogen? Varför väljer vi att slita ut vår planets naturresurser och våra anställda, istället för att effektivisera våra jobb med nya digitala innovationer? Varför riskerar vi vår hälsa på riskabla jobb, varför accepterar vi enkla förklaringar på svåra problem och varför blir vi utbrända? Frågorna kan tyckas ligga långt från varandra, men för hjärnforskaren och Director of Neuroscience vid Spinview Global Katarina Gospic hänger allt ihop.

Allt från hur vi låter oss styras av reptilhjärnan som vill ta den enkla vägen ut till hur samma hjärna kan inspirera till oanade innovationer i vardagen. Gospic disputerade 2011 inom kognitiv neurovetenskap med en avhandling om neuroekonomi, hur vi reglerar våra känslor och vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut. Sedan dess har hon givit ut sex böcker, bland andra boken Den sociala hjärnan som hon skrev tillsammans med professor Martin Ingvar som tillsammans med Gospic även stod bakom en uppmärksammad studie som visade att människan tycks ha en medfödd förmåga att reagera på orättvisor. 2011 startade hon det egna konsultföretaget Brainbow Labs, varifrån hon bedriver sin huvudsakliga verksamhet som författare, föreläsare och konsult, och i dag utforskar hon bland annat hur vår vardag kan underlättas och förbättras med hjälp av virtual reality (VR) på Spinview Global.

Spinview arbetar med att skapa virtuella rekonstruktioner av olika typer av byggnader – så kallade digitala tvillingar. När vi träffar Katarina i hennes kontor i centrala Stockholm bjuder hon samtidigt in oss till Stockholmstrafikens depå för sina tåg, Älvsjödepån, som vi utforskar på bara några få kvadratmeter. Vi klättrar under spåren, letar efter brister i farliga utrymmen, jämför depåns virtuella tvilling med skisserna för att lokalisera var visst underhåll kan behöva utföras. Upplevelsen är svindlande. Tanken är att man med denna tjänst ska kunna förenkla och effektivisera arbeten i stora lokaler och på så sätt även skydda människor från riskabla arbetsuppgifter.

– Framtiden är redan här, det är bara vi som inte märker det. Man brukar säga att människor är mer rädda för förändring än vad vi är för att dö. Det finns även en motvilja mot den här typen av tjänster för att man är rädd om sitt eget område. Och det krävs en annan typ av kompetens för den här typen av jobb i dag. Men det är mot den digitala världen vi är på väg, vi måste bara veta hur vi ska leva i den.

Man brukar säga att människor är mer rädda för förändring än vad vi är för att dö.

Katarina Gospic, Direktör för Neuroscience vid Spinview Global.


Det finns traditionellt en rädsla för att just VR ska påverka oss negativt i längden eftersom vi mister mänsklig, social kontakt. Ligger det någon sanning i det?

– Jag skulle säga att det i dag är helt tvärtom eftersom tekniken är så pass långt gången att vi kan umgås med varandra genom avatarer genom VR. Vår egen lilla tvilling kan man säga. Det blir ju tvärtom en möjlighet att umgås med människor på svårtillgängliga platser.

När man pratar om just VR associeras det fortfarande i hög grad med spel och dyr tillhörande utrustning. Katarina ser det som att utmaningen har varit att hitta en B2B-applikation som kan vara värdefull för företag. En av anledningarna är att företag inte har hängt med i tankeprocessen vad gäller förståelse för hur teknologin kan skapa helt nya möjligheter och affärsnytta inom ramen för företagets kontext. Och det finns mycket rädsla kring hur ny artificiell intelligens ska påverka framtida arbetsutsikter – helt enkelt, ska de ta våra jobb?

– Många jobb som traditionellt krävt mankraft kräver en annan typ av kompetens i dag. Många underhållsjobb, som exempelvis det vid just Älvsjödepån har kanske tidigare krävt mer fysisk styrka för att kunna hantera den miljön, i dag behöver man plötsligt en ingenjör som kan hantera komplexa programvaror. Där föds en viss osäkerhet för att förväntningarna på hur saker har varit inte stämmer överens med det nya kunskapssamhällets framväxt. Företag behöver se kopplingen mellan teknologins styrka och hur de kan appliceras in i företagets kontext och affär. Och det är där Spinviews plattform som lagrar information föddes. Det handlar i grunden om en förflyttning av kunskap. Där man tidigare har pratat muskler pratar man i dag hjärna. Vi lever i en tid där kunskap och information formar hela vårt samhälle, och det formar så klart även vår arbetsplats.

– Varje vaken minut exponeras vi för 100 000 ord. Det är som att det skulle komma 100 000 tennisbollar flygandes mot dig. Och så frågar vi varför vi har svårt att koncentrera oss och ta in all den här nya informationen?

Kan VR fånga de bollarna? Kanske. Gospic trycker på en knapp vid sidan av glasögonen och helt plötsligt befinner vi oss i en skog. En bäck sorlar stilla och när man lyssnar till det avlägsna kvittret tillräckligt länge känns det nästan som att en bekant doft av barr närmar sig. Det vi upplever är VR-meditation.

– När vi arbetar med just hälsa och mindfullness i företag så upplever jag att många människor verkar tro att sluta stressa bara handlar om att inte vara stressad och då glömmer man att lägga sin tid på återhämtning. Men att vara i balans handlar om att fokusera på återhämtningen, där kan VR-meditation vara en oerhörd hjälp just på arbetsplatsen.

När Gospic arbetar med wellness på företag berättar hon att en av de aspekterna hon arbetar absolut mest med är att hjälpa företag att lägga större fokus på deras största resurs: människan.

– Människor är tveklöst ett företags största resurs, har man inte människor så har man inget företag. Och hur man än vrider och vänder på det så handlar det om att prioritera när man ska ta hand om sina anställdas hälsa. Egentligen är det anmärkningsvärt att vi har så få avstämningsmöten där vi ser över hur människor på våra företag mår. Tänk om vi bara hade haft ett avstämningsmöte för budgeten varje år – det hade ju varit helt otänkbart.

Person i gul tröja sträcker på sig med händerna över huvudet | Coor

Guide Wellness - Därför måste vi prata om arbetshälsa

Den nedåtgående trenden kring hur vi egentligen mår på jobbet är inte längre bara kopplad till individen – utan hela samhället. Kan lösningen på problemet vara bestående beteendeförändringar i arbetskulturen?