Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök
Arbetshälsa

Människan i fokus!

När det moderna företaget ska få medarbetarna att finna arbetsro finns det bara ett sätt, att sätta människor och deras behov i första hand.

A man working on a laptop | Coor

Den traditionella synen är att ett företag består av olika uppgifter att utföra och människor som gör dem. Ett mer humant synsätt är att företag består av människor som utför de uppgifter som behöver göras och värdet som kommer ut av det. Den moderna arbetsplatsen vinner därför på att sätta människan i centrum – inte uppgifterna.

Magnus Lindgren är arkitekt på White arkitektbyrå, där han leder byråns utvecklingsarbete inom inredningsarkitektur och design. Han ser ett tydligt skifte i vem som är beställare av arkitektbyråns tjänster. Att det i större utsträckning är HR- och marknadschefer som blir uppdragsgivare jämfört med tidigare, då det främst var teknik- och fastighetschefer, tyder på ett förändrat förhållningssätt. Allt fler företag inser att medarbetarnas trivsel och mående är en förutsättning för affärsmässig framgång.

– Arbetsplatsen och företaget har också blivit allt viktigare för hur man definierar sig som person. Som medarbetare vill man känna stolthet för sitt företag och den miljö man jobbar i, säger Magnus Lindgren.

Läget för arbetsplatsen har också stor betydelse, menar han. Kommunikationer och närhet till andra nödvändiga samhällsfunktioner spelar roll när människor ska få ihop sitt livspussel, inte bara till hemmet, utan även till apotek, systembolag, gym och förskola/ skola. Men väl på plats finns fortfarande mycket att göra åt inomhusmiljön.

Magnus Lindgren | Arkitekt på White Architecture Agency | Coor

Ett försök till behovsanpassat synsätt är det aktivitetsbasererade kontoret. Företag har förstått att olika uppgifter kräver olika miljöer, men problemet med att kalla det aktivitetsbaserat, menar Magnus Lindgren, är att tonvikten läggs vid själva uppgifterna, snarare än vid människan och hens behov. 
 
I stället vill Magnus hellre tala i termer av att vara en behovsbaserad arbetsplats. 

Den behovsbaserade arbetsplatsen, menar han, utgår från människorna som jobbar där och de behov hen har för stunden. 
 
Men ett företag består ju av en mängd olika individer, viljor och behov. Så hur skapas en arbetsmiljö som ändå tar hänsyn till allas behov? Ett sätt är att ”prototypa” sin arbetsplats innan det slås fast hur kontoret ska vara, det vill säga låta utformningen av den vara ett löpande projekt där medarbetarna är delaktiga och kan testa olika varianter, är ett ypperligt sätt att arbeta på, enligt Magnus. 
 
– Be medarbetare att komma med förslag på lösningar. Alla kanske inte kan få sin vilja igenom, men man kan testa och utvärdera. Det viktiga är att ta reda på vilka behov företaget och medarbetarna har. Genom att lyssna in behoven så löser sig aktiviteten. För vi har ju alla behov av att kunna göra vårt jobb, säger Magnus.