Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Moderna arbetsplatser för inspiration och engagemang

I och med Covid-19 har arbetsdagen förändrats för många människor runt om i världen. Men är hemarbetsdagen odelat positivt?

Morgonrutinen som tidigare bestod av stressig pendling i bilköer och på trånga bussar och tåg har bytts ut mot lugna frukostar hemma, kvalitetstid med barnen eller en liten löptur. En ganska behaglig förändring som är lätt att både välkomna och behålla.

Som Nordens ledande serviceleverantör har Coor unik insikt i förändrade behov på arbetsplatserna i spåren av pandemin. Många experter siar om att arbete från hemmakontoren till viss del finns kvar även när vi tagit oss ur pandemin; den blandningen av kontors- och distansarbete som kallas ”hybridarbetsplats” blir det nya normala och framtidens verklighet.

Georg medarbetare på Coor

Vi har tagit fram en film där du får följa Sigrid under en dag på kontoret under, eller strax efter pandemin. Den visar några exempel på hur Coor med små medel, befintliga tjänster och smarta lösningar kan skapa en trevligare och tryggare arbetsmiljö samt underlätta vardagen.

Titta gärna på den här

Georg Linden, Innovation Manager, Coor Sverige


Vi ser också vad som fungerar mindre bra hemifrån; vad vi människor försakar när vi inte kommer in till kontoren. Våra isolerade ”öar” hemmavid saknar inte bara genomtänkta servicefunktioner, de lider också brist på mänsklig interaktion och den kreativa inspiration vi behöver för utveckling och engagemang.

Under de senaste åren har behovsbilden för en arbetsplats långsamt förändrats. Kontoret brukade vara dit man var tvungen att åka för att kunna utföra sitt dagliga arbete - det var bara där den nödvändiga utrustningen eller verktygen fanns. Syftet med arbetsplatsen var helt enkelt att möjliggöra arbetet!

Sen utvecklades behoven till att arbetsplatsen också skulle förenkla arbetet alla faciliteter, verktyg, servicetjänster och processer fanns för att spara tid för medarbetarna. Men, om det tidsmässigt är allra mest effektivt att inte komma till kontoret alls; vilka syften kan i så fall våra kontor fylla?

Jo, kontoret ska bli en oersättlig plats som skapar engagemang och ger inspiration. Resan mot moderna arbetsplatser påbörjades långt innan Covid-19. Corona har forcerat utvecklingen och digitaliseringstakten har tagit rejäl fart. Innovativa servicelösningar möter nu behovet av ökad trygghet på våra arbetsplatser.

Som företag och arbetsgivare är det viktigt att förstå den här förändringen. Det är också viktigt att se värdet av en balans mellan hemarbete och de behov bara våra kontor kan fylla. Vad som får medarbetaren att lockas tillbaka till kontorsarbetsplatserna kan variera, men det kan vara kopplat till vilken känsla medarbetaren får av att komma dit, hur kontoret förenklar vardagen eller hur kontoret förbättrar det totala välbefinnandet.

Vilken känsla man får på kontoret utgår till stor del från dess utformning, möblering och färgval, hur rent kontoret upplevs samt vilka dofter och ljud man möts av när man kommer dit. Målet är att skapa en harmonisk, energigivande och inspirerande miljö.

Att förenkla vardagen för individer handlar mycket om vilka servicetjänster kontoret erbjuder. Kanske kan vi dessutom få allt som rör servicen samlat i en smidig app i telefonen? Och kanske till och med underlätta privata ärenden; ta emot paket, reparera cykeln och lämna in kläder på kemtvätt?

Men vi får inte heller se förbi kontorets roll i vårt övergripande välbefinnande. Det är av stor vikt att luften är ren och fräsch, att ljuset är rätt för lokalerna och att det finns möjlighet att göra hälsosamma val med god kost och tillfälle till motion. Här blir målet är att skapa en trygg, säker och välmående arbetsmiljö.

Det är hög tid att fundera över, planera och förbereda för att alla snart ska kunna vilja och våga återvända till kontoren. Hybridarbetsplatserna ställer helt andra krav på innovativa servicetjänster och upplevelsebaserade arbetsmiljöer. Alla kontor behöver trygga, smarta och genomtänkta lösningar och en tydlig strategi anpassad för den framtid som faktiskt redan är här.

Det som skiljer Coor från konkurrenterna har alltid varit vår förmåga att utveckla och effektivisera tjänster så att de ständigt anpassas till våra kunders skiftande utmaningar. När samhället kräver riktigt smarta lösningar har vi många av dem redan färdiga. Det handlar om enkla men effektiva medel så som skyltar, handdesinfektion och beröringsfria dörrar. Det handlar också om riktigt kreativa innovationer och helt nya tjänster som lockar medarbetaren till kontorsarbetsplatserna och skapar rätt känslor, förenklar vardagen och förbättrar det totala välbefinnandet.

När människor möts i kreativa miljöer så interagerar de och skapar ett större engagemang kring arbetet i sig, sina kollegor och företaget. Detta skapar win-win - trygga medarbetare som trivs lägger grunden för en framgångsrik verksamhet.