• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Nya siffror visar att miljömedvetenheten ökat betydligt inom tjänstesektorn i norden

Under de senaste 10 åren har miljömedvetenheten ökat avsevärt inom tjänstesektorn – det visar siffror från Coor Green Services när revisionen för 2018 genomfördes. Coor Green Services är en unik märkning för miljövänliga servicetjänster och som underlättar för alla som vill välja klimatsmarta alternativ i leveransen.

Water droplet on a leaf | Coor

Under tio års tid har Coor som första servicebolag i världen kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en miljömärkning som omfattar hela serviceleveransen. Coor Green Services finns i tre nivåer: silver, guld och platina. För att uppnå någon av dessa utvärderas alla de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån miljökriterier. År 2010 uppnådde fyra procent guldnivån inom Coor Green Services när 120 arbetsplatser i norden utvärderades. Tio år senare når 34 procent samma nivå.

Tieto är ett av de företag som nått guldnivån.

- Jag är mycket nöjd med Coors sätt att hantera miljöfrågorna i serviceleveransen, såsom exempelvis inom lokalvård. Det Coor har gjort med Green Services är att erbjuda oss kunder en miljömärkning som omfattar alla servicetjänster. Det ger extra tyngd till Coors verksamhet och bidrar till att fördjupa vårt samarbete, samtidigt som det hjälper oss att vässa vårt miljöarbete, säger Lars Lindberg, Facility Manager och EMS Manager på Tieto Sweden.

Hållbarhet som ledstjärna

Coor är en av pionjärerna inom Facility Management i norden och samtidigt en av de största FM-leverantörerna. Storleken på företaget har dock inte dämpat den nybyggaranda som finns på Coor. Utvecklingen drivs framåt på många olika plan, ofta genom nya smarta tekniska lösningar, men utan att glömma att det är människan som är målet för serviceleveransen.

  • Det är glädjande att se att miljöengagemanget ökar för varje år som går och att fler och fler verkar för en grönare miljö även inom servicetjänsterna, säger Maria Ekman, hållbarhetschef på Coor. På Coor har vi hållbarhet som ledstjärna sedan många år och det är fantastiskt att få bidra med kunskap och stöd till så många inom servicesektorn.