Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Så arbetar Coor med innovation

Coor strävar hela tiden efter att vara det mest innovativa bolaget inom FM-branschen i Norden. Ett väl fungerande innovationsekosystem med nära samarbeten med både kunder, leverantörer och startups gör att Coor kan ligga i framkant, enligt Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development på Coor.

Headerbild för innovation | Coor

Hur jobbar Coor med innovation?

– På Coor har vi ett dedikerat innovationsteam som kontinuerligt identifierar, utvecklar och lanserar nya innovativa lösningar som både är kommersiellt, operativt och tekniskt skalbara. Detta gör vi tillsammans med andra i vårt ständigt växande innovationsekosystem där både våra kunder, våra egna anställda, befintliga leverantörer och nya spännande bolag ingår. Tillsammans skapar vi framtiden redan idag.

Tillsammans skapar vi framtiden redan idag

Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development på Coor

Hur går det till att hitta nya produkter och lösningar?

– En väldigt viktig del av vårt ekosystem är den ständigt växande floran av startups och scaleups som etableras runt om i världen. För att hitta nya innovativa partners har vi därför bland annat valt att samarbeta med de för oss bästa acceleratorerna och matchmakingprogrammen i de nordiska länderna, bland annat Ignite Sweden och PropTech Danmark. De fungerar som rekryteringsfirmor eftersom att de hjälper till att hitta startups och scaleups som har lösningar som kan intressera just oss. Genom dessa program får vi kontakt med hundratals startups och scaleups varje år och kan inleda samarbeten med dem som passar oss bäst både lösningsmässigt och kulturellt.

Vad söker Coor för typ av innovationer?

– De innovationer vi söker kan delas in i tre kategorier: Innovationer som bidrar till attraktivare och mer produktiva arbetsplatser, innovationer som bidrar till ökad kostnadseffektivitet samt innovationer som bidrar till ökad hållbarhet. Några exempel på detta är vår musiklösning för arbetsplatsmiljöer som vi erbjuder tillsammans med Epidemic Sound, våra energioptimeringstjänster där vi bland annat samarbetar med Spotscale för att termografera byggnader med hjälp av drönare samt Mimbox, en liten innovativ reningsanläggning från Mimbly som hjälper oss att både minska vattenförbrukningen och minimera utsläpp av mikroplaster i våra tvättprocesser.

Vilka nya innovationer tror du att vi kommer att få se inom de närmaste fem - tio åren?

– Vi kommer att se allt fler byggnader, installationer, sensorer och mobila enheter som kopplas upp och kopplas samman. Genom detta kommer vi både att kunna automatisera delar av det som idag måste utföras manuellt och vi kommer att kunna monitorera, styra och till och med utföra avhjälpande aktiviteter på avstånd. Redan idag hanterar vi på Coor exempelvis mängder av säkerhetslarm dygnet runt i vår certifierade larmcentral, vi använder robotar för att utföra vissa lokalvårds- och logistiktjänster och vi använder drönare och IoT-plattformar för att termografera och driftoptimera fastigheter.

– Alla relevanta teknologier kommer med all sannolikhet att bli bättre, billigare och säkrare med åren så rent teknologimässigt finns det väldigt få gränser för vad som är möjligt. Det som istället kommer avgöra hur snabbt implementeringen går är snarare vilka ytterligare incitament som skapas för att få det att hända. Redan nu ser vi exempelvis att nya affärsmodeller som bygger på vinstdelningsprinciper kan ha en positiv inverkan, men sannolikt kommer ökade myndighetskrav, exempelvis inom klimatområdet, att behövas om det ska gå riktigt snabbt.