Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Steget mot energibesparing

Frågan kring hur vi bäst arbetar med energieffektivisering på arbetsplatser och i fastigheter är högaktuell. Både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv kan åtgärder med hjälp av nya tekniska innovationer skapa stor energibesparing, menar Tomas Hultgren som är Head of Concepts and Solutions på Coor.

– Sätter man nya typer av verktyg i händerna på erfarna energiingenjörer så kan man skapa väldigt bra resultat, säger Tomas Hultgren.

Principen för att optimera energianvändningen på arbetsplatser är att ta reda på hur de rådande omständigheterna ser ut. För många företag är energianvändningen en viktig faktor, inte minst på grund av ”Lagen om energikartläggningar i stora företag” som antogs 2014.

Fokus på reducerad energiåtgång Coor har sedan en lång tid tillbaka stor erfarenhet av att kartlägga och implementera åtgärder för att erbjuda hållbara lösningar inom området berättar Klas Norrstig som är produkt- och systemägare inom Coors innovationsgren SmartEnergy.

– När vi tittar på energieffektivisering så finns det flera olika delar. En av grunderna är att optimera system som finns och eliminera slöseri av energi.

Sen finns det andra spåret där vi genom installation av ny teknik kan reducera energianvändning. Ofta kan det handla om befintlig teknik som sitter ute hos kunderna i fastigheterna. Där kommer SmartEnergy in som en innovationsteknik, säger Klas Norrstig.

Ylva Norlin som också är produktägare för SmartEnergy berättar att analys av data spelar en viktig roll när det kommer till optimeringsarbetet.

– Med SmartEnergy samlas all data på ett och samma ställe. Det ger en bra överblick över var energin används som man sedan kan analysera djupare för att förstå vilka åtgärder som ger störst effekt på energianvändningen. Det blir ett bra sätt att ta datadrivna beslut på vad som behöver förändras i stället för att göra gissningar, säger Ylva Norlin. För att kunna göra en så tydlig bedömning av vilka åtgärder som behöver tas behöver fakta finnas på plats. Inte minst för att beställaren ska få en förståelse av hur energianvändningen ser ut och hur den kan reduceras.

– Ett första steg är fakta och kännedom för att hitta områden med potential att effektivisera. Då går det att applicera ny teknik som exempelvis en mer sofistikerad styrning på befintlig utrustning, säger Klas Norrstig. Lösningar för alla typer av företag Oavsett storleken på behov kan Coor hjälpa till med allt från kartläggning, rådgivning och installation av ny teknik.

– Oftast handlar det om exempelvis samma systemfel och åtgärder som återfinns i både stora och mellanstora anläggningar, säger Klas Norrstig.

Nästa generations verktyg

Inom konceptet SmartEnergy erbjuds också olika sätt för arbetsplatser att följa energianvändningen. Via appar och dashboards på skärmar kan bland annat värme- och elförbrukning visas.

– I och med att elpriserna ser ut som de gör så har det skapat en större förståelse bland gemene man. Genom enkel visualisering blir det också lättare att förstå att det man gör också påverkar förbrukningen, säger Ylva Norlin.

Förutom SmartEnergy utvecklar Coor innovationen SmartDrone som med hjälp av en drönare utrustad med värmekamera kan identifiera bland annat värmeläckage i en fastighet.

– Mycket av den nya teknik som utvecklas, är egentligen att se som nästa generationens verktyg. Fördelen med Coor är att vi har en väldigt stor kompetens i våra leveranser, som exempelvis Klas med våra erfarna energiingenjörer, som med hjälp av de nya verktygen skapar reella värden, säger Tomas Hultgren