Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Vad innebär det att miljösäkra en byggnad?

Att ta ansvar för hållbarhet handlar om att ta ansvar för sin byggnad, såväl som sina anställda. Coor har pratat med hållbarhetskonsulten Eleftherios Zacharakis, Sveriges första WELL-expert, om vad det betyder att miljösäkra en byggnad och vilket typ av ansvar företag måste ta för att framtidssäkra sin verksamhet.

Miljösäker byggnad

När vi pratar om hållbarhet i naturen så pratar vi ofta om ekosystem. Vi betraktar vad som händer med dem om en komponent i kedjan hotas och ser systemens välmående falla isär när detta sker. Att hålla liv i vår jords alla livscykler, små som stora, är grundläggande för att vår framtida värld inte ska hotas. Men det följer även med oss i våra urbana ekosystem, de som vi har byggt själva i våra stadsmiljöer, våra hem – och på våra arbetsplatser.

– Det finns en helt ny förståelse för hur man bör ta hand om sina arbetsplatser ur ett hållbart perspektiv idag. Vi på WSP märker en stor skillnad på hur våra kunders förståelse har blivit större, de FM-chefer vi är i kontakt med definierar problem på ett helt annat sätt idag. Det beror framför allt på att investerarna har insett att det faktiskt är ekonomiskt att jobba hållbart. Men det beror också på att människor har börjat lära sig att ta ansvar och att det kommer en helt ny generation till arbetsmarknaden som ställer krav på sina arbetsgivare att de måste ta ansvar, berättar Zacharakis.

Eleftherios Zacharakis är hållbarhetskonsult på WSP och har blivit utnämnd av IWBI till WELL Faculty som expert inom WELL. Han är den första i Sverige som får denna titel och fram tills 2017 var WSP är det enda teknikkonsultbolaget i Sverige som hade WELL-certifierade medarbetare.

– Länge har fokus legat på energieffektivisering när vi designar nya kontorsbyggnader. Nu har vi även börjat inse hur hälsofaktorer kan spela in som en utmanare när standarder så som WELL och Fitwel (ett nytt internationellt system för certifiering av byggnader som främjar människors hälsa och välmående på jobbet) blir allt vanligare. De senaste åren har vi börjat prata mer om vår Workplace Strategy, där sammanställs de sociopsykologiska aspekterna med byggnadens fysiska aspekter för att sedan kunna anpassa den digitala upplevelsen. Alla dessa faktorer spelar in i hur vi mår på våra arbetsplatser och hur väl vi kan prestera.

Han berättar även att den stora utmaningen för många företag är att inse sina egna behov och att man har svårt att beräkna vilka risker man tar med de nya förutsättningarna. Här spelar ofta den ekonomiska hållbarheten in, men faktum är att om man ser över organisationers kostnader så läggs i genomsnitt en till två procent på energi, åtta till tio till hyran, medan resterande går till personalkostnader. Här börjar allt fler FM-chefer och beslutsfattare inse att det är här man har störst pengar att vinna om man vågar satsa på sina anställdas
välbefinnande. Det är när man börjar särskåda sitt företag och se dess faktiska behov som man kan påbörja sin resa mot en WELLcertifiering.

– Jag säger alltid till mina kunder att certifiering inte är ett mål – en certifiering är ett verktyg. Man måste kunna veta vad som är intressant för en själv och för sina visioner för att kunna arbeta mot sitt mål, avslutar Eleftherios.

Coors guide till Smarta byggnader | Coor

Ladda ner vår guide Smarter Buildings - "Smarta byggnader för en smartare arbetsplats"

Vilken skillnad kan en byggnad göra för medarbetarnas hälsa och för vår egen förmåga att ta ansvar för miljön på våra arbetsplatser? Futuristiska smarta byggnader tar hand om både människan och miljön. Smart Buildings-konceptet är ofta förknippat med nya byggnader, ny teknik och framför allt byggautomatisering. Det innebär automatiserade processer för övervakning och kontroll av byggnadernas installationer, såsom ventilation, belysning och säkerhetssystem. Men en smart byggnad kan vara mycket mer än så. Grunden i en smart byggnad utgörs alltid av behoven hos dem som spenderar tid i den. Fokus ligger främst på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet, samtidigt som byggnaden måste ge en attraktiv användarupplevelse, ett hälsosamt inomhusklimat och ytterligare tjänster som ger mervärde för anställda och användare.

I guiden får du insikter om:

  • Vi har definierat sex hörnstenar som utgör en smartare byggnad och som bidrar till ett smartare och mer hållbart arbetsliv. Det här är de områden som du som FM-chef ska hålla ett öga på.

  • Hur kan du arbeta smart och hållbart med offentliga fastigheter? Sara Jägermo från Vacse berättar hur man arbetar smart och hållbart med offentliga fastigheter som regleras av civilrättsliga bestämmelser.

  • Vi pratade också med hållbarhetskonsulent Eleftherios Zacharakis, Sveriges första WELL-expert, om vad det innebär att ”gröna” en byggnad och vilket typ av ansvar företag måste ta.