• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Vi har nytt namn, men vi är lika lokala

Snart har det gått ett år sedan förvärvet av det framgångsrika familjeföretaget Norrlands Miljövård. Vi gör ett nyfiket nedslag och kollar hur det går för Coor i landets norra delar.

Coor cleaning personal wearing gloves and cleaning the table with a blue cloth | Coor

Stefan Wickström | Regionchef i Östersund, Karmfors, Sundsvall och Härnösand | Coor– Det mesta är precis som förr, berättar Stefan Wickström, chef för en av regionerna i Norrland. Vi har samma lokala närvaro, samma duktiga medarbetare och samma engagerade ledare i driften… och vi levererar lokalvård av samma höga kvalitet.

Stefan utgår från Coors kontor i Sundsvall och har varit med i verksamheten länge. Han har en levande dialog med sina olika kunder:
– De märker ingen större skillnad, berättar han. Kundernas första fråga var ”får vi behålla våra lokalvårdare?” När vi bekräftade att alla våra duktiga medarbetare såklart stannar kvar hos oss och blir en del av Coor så svarar de ”Då så, då är detta en större grej för er än för oss”.

Linda Wallin | Regionchef i Umeå och Örnsköldsvik | Coor

– Möjligtvis noterar de att vi fått nya arbetskläder, fyller Linda Wallin på. Linda är också regionchef, men bor i Umeå. Hon började på Coor i mars och sökte sig hit från en konkurrent;
– Jag ville komma närmare verksamheten, berättar hon. Här får jag vara närvarande; besluten fattas på plats, nära kunden och ute i driften.

Lika lokal närvaro

Linda har ungefär 500 kunder i olika storlekar inom sitt område. Hon är nöjd över att organisationen är så etablerad och flexibel att i princip ingen kund är för liten. Eller för stor – att det faktiskt finns muskler att också ta riktigt stora uppdrag.

COOR BEHÅLLER DET LOKALA...
– Vi är fortfarande lika nära de företag vars vardag vi är en så viktig del av, berättar Stefan vidare. Våra lokalkontor är lika lätta att komma i kontakt med – i de flesta fall är det fortfarande precis samma personer som lyfter luren om man ringer dit.

Stefan upplever att Coor varit mån om att behålla det från Norrlands Miljövård som fungerar väl; lokal förankring, närhet till kunder, stort eget ansvar hos både chefer och medarbetare.
– Man verkar stolta över att ha oss i Coorfamiljen, berättar han. Vår verksamhet här uppe har ett gott rykte och vi får fortsätta göra det som vi gör bra.

…OCH STÖTTAR CENTRALT NÄR DET BEHÖVS
Linda vittnar om vilken trygghet det är att ha ett stort bolag i ryggen när oväntade situationer uppstår. Coor med sin stora HR-avdelning klev direkt in och stöttade när pandemin drog igång under våren; det fanns redan upprättade krisplaner och en stor vana av att hantera akuta förändringar av olika slag.
– Vi hade såklart löst det ändå, menar Linda. Men nu gick allt så mycket smidigare och vi kunde lägga tiden på att ta hand om människorna istället för på administration.

De nya norrländska medarbetarna får också nya utvecklingsmöjligheter och kan gå Coors olika utbildningar. De får även chans till utökat ansvar och kompetensväxling.
– Vill man prova andra tjänster eller behöver man flytta till andra delar av landet så finns Coor där också och man kan behålla sin anställning, berättar Linda. Och det vill man - jag vet inget annat lokalvårdsföretag där medarbetarna stannar så länge.

Karin Lundgren | Kontraktschef i Norrland | CoorEtt nytt ansikte

Ny i Coors ledning i Norrland är Karin Lundgren som anslöt till det framgångsrika teamet i början av september. Hon kommer från Bergendahlskoncernen, där hon varit butikschef och är därför redan ett bekant ansikte för många i Sundsvall:
– Lokalvård och andra FM-tjänster är visserligen en ny bransch för mig, berättar Karin, men jag har jobbat mycket med service och ledarskap tidigare.

MEDARBETARNA ÄR KÄRNAN
Karin har under sin första tid satsat på att träffa så många medarbetare som möjligt. Det är så hon leder; genom närvaro, genom att vara på plats i driften och möta människor.
– Det är ju där det börjar, säger hon med eftertryck! Om medarbetarna mår bra så blir leveranserna bra. Trygg personal ger oss affärer, nöjda kunder och framgång! Våra servicemedarbetare är och ska vara kärnan i vår verksamhet.

Hon avslutar med att berätta vilken trygghet hon redan känner i organisationen:
– Medarbetarna är fulla av engagemang och energi, och levererar med otroligt hög kvalitet. Lokalvård är ett hantverk och de är helt fantastiska på sitt jobb!

Magnus Logg | Regionsäljare | Coor

Magnus Logg

Regionsäljare

Vad behöver din organisation för smart service? Kontakta mig via forumläret så hör jag av mig!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR