Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Volvos Corporate Campus

”Vi ska skapa ett innovativt center som lockar de bästa ingenjörerna i världen”, säger Jenny Jarneholt. Nu storsatsar Volvo Group för att kunna samla många enheter och anställda på ett ställe: Campus Lundby på Hisingen i Göteborg.

Campus Lundby | Coor

Det finns flera goda skäl till att samla framför allt forsknings- och utvecklingsavdelningarna i AB Volvos olika bolag i Göteborg på ett ställe. Ett uppenbart sådant är att det är bra för kreativitet och innovationsförmåga att de som arbetar med lastbilar eller bussar träffar människor som utvecklar exempelvis båtmotorer eller hjullastare.

– Ju oftare människor med olika bakgrund, erfarenhet och organisatorisk tillhörighet träffas, desto större är chansen att det uppstår idéer som kan leda till nya affärer. Men det är också viktigt att vi får möjlighet att sitta tillsammans med externa bolag som vi samarbetar med. Där finns det ett växande intresse från båda håll, säger Katrin Leijer, kommunikations- och projektkoordinator för Campus Lundby.

Ett tredje skäl är att anställda som har behov av att samarbeta i dag sitter utspridda på en mängd olika adresser i Göteborg. Därför läggs mycket tid och pengar på resor inom staden.

– När man jobbar som vi gör i dag finns risken att var och en blir lite isolerad i sin silo. Om man i stället sitter på samma plats är det lättare att skapa synergier mellan olika affärsområden, säger Katrin Leijer.

På Volvo förutspås investeringen ge en mängd positiva effekter och Campus Lundby får gärna ge ringar på vattnet i form av att skapa jobb och hållbara innovationer även utanför Volvo.

– Det vore förstås väldigt roligt om det blir så. Men vår konkreta vision till att börja med är att bygga en hubb där vi utvecklar framtidens transportsystem, säger Jenny Jarneholt, vice president Campus Lundby.

Bolagsmässigt tillhör hon Volvo Group Real Estate, koncernens fastighetsbolag som har 350 anställda och är verksamt i 35 länder.

– Eftersom Volvos verksamhet blir allt mer global var det inte självklart att en sådan här investering skulle göras i Göteborg. Avgörande för valet var bland annat att vi ligger bra till geografiskt för att kunna locka hit människor med viktiga kompetenser, säger Jenny Jarneholt.

Begreppet corporate campus uppstod i USA på 1940-talet då stora företag med kända universitet som förebild började bygga anläggningar i förorter där det fanns relativt billig mark och möjligheter att bygga bostäder.

Uppmärksammade exempel på 2000-talet då corporate campus åter blev populärt är Googleplex och Apple Park i norra Kalifornien.

– Visst hämtar vi inspiration från andra platser och företag, men samtidigt är vi väldigt noga med att skapa något eget och att bygga vidare på vår historia. Om åtta år har det gått 100 år sedan den första Volvon rullade ut från Lundby och här finns historiska byggnader att ta tillvara. Vår historia kompletterad med allt nytt i form av ständigt pågående teknologiutveckling, digitalisering och hållbarhetstänk ska tillsammans skapa en attraktiv arbetsplats, säger Jenny Jarneholt.

Detaljplanen för Campus Lundby är klubbad av Göteborgs kommunfullmäktige och byggstart ska ske under 2020. Men en första etapp, CampX (döpt efter den K-märkta X-hallen) är redan klar och invigdes i våras. CampX beskrivs som en global arena dit partners, kunder, leverantörer, startups, universitet och myndigheter är inbjudna för att delta i samarbeten som utvecklar framtidens transportlösningar.

Hur stort Campus Lundby kommer att bli, eller när det kommer att vara helt färdigbyggt är svårt att säga exakt. Typiskt för ett corporate campus är ju att det med tillgång till mark kan byggas ut i etapper.

– Det vi vet är att vi kommer att bygga intensivt de kommande tio åren. Hur snabbt det går därefter beror på detaljplaner, konjunkturer och vad själva siten mäktar med. Men vi räknar med att den ska ha plats för ungefär 15 000 anställda, varav cirka 10 000 Volvomedarbetare, säger Katrin Leijer och fortsätter.

– Vi har också börjat titta på vad det krävs för serviceutbud om så många arbetar i området. Och det kommer ju även de kringboende till del. För oss är det viktigt att få till ett levande campus. Vi ska ju skapa ett innovativt center som lockar de bästa ingenjörerna i världen. Ingenjörer med inriktning mot fordon och transportsystem ska känna till Volvo och vårt campus och känna att det är hit de vill komma och jobba.