Kundcase

Innovation reducerar GN Store Nords energiförbrukning

Med hjälp av sensorer har Coor minskat GN Store Nords energiförbrukning med 40 procent under 2022 och därmed hjälpt bolaget mot visionen att skapa framtidens teknologi med hållbarhet i fokus.

GN Store Nord är en av världens största producenter av hörapparater och headsets. Hållbarhet är en central fråga i bolagets affärsstrategi. En av målsättningarna är att verksamheten ska vara koldioxidneutral till 2025 och här har Coor kunnat bidra på flera sätt.

– Coors fokus på teknologi är avgörande för att vi ska kunna uppnå den här målsättningen, säger Hannah Smith, hållbarhetsspecialist på GN Store Nord.

Sensorer minskar GN Store Nords energiförbrukning

Coor har installerat sensorer på två anläggningar, vilket har lett till att man numera kan bevaka och optimera energiförbrukningen och upptäcka eventuella avvikelser innan problem uppstår. Coor har även optimerat system för bland annat tidsinställd belysningskontroll och flödestemperaturer. Detta skapar både klimatmässiga och ekonomiska fördelar, berättar Metta Andreasen, FM Manager, GN Store Nord:

– Redan 2021 minskade energiförbrukningen med motsvarande 70 småhus eller 60 ton koldioxid tack vare sensorerna. Under 2022 har vi minskat energiförbrukningen med ytterligare 40 procent, och med 20 procent för el. Det är fantastiskt att se hur vi förverkligar vår ambition om mer hållbara byggnader.

Men det är inte bara när det gäller energiförbrukning som Coor gör en insats. Hela Coors FM-avtal har ett tydligt fokus på hållbarhet. Ett exempel på detta är att allt avfall fraktioneras – det vill säga källsorteras – i enlighet med produkternas livscykel och återvinningsgrad. Det handlar också om att köpa in produkter med hög återvinningsgrad från början.

– När ett företag implementerar nya hållbarhetsinitiativ är det viktigt med en professionell samarbetspartner. Coors experter på avfallshantering har hjälpt oss med inköp, fraktionering och koldioxidmätningar för avfall, säger Metta Andreasen.

Elbilar är framtiden

Med GN Store Nords starka fokus på att skapa framtidens hållbara teknologi är det även självklart för företaget att inspirera sina medarbetare till att välja hållbara bilar. Under 2023 kommer Coor därför att installera 70 elbilsladdare som underlättar för medarbetarna att ladda sin elbil under arbetsdagen.


Vi vill prata med dig

Kontakta Coor för en smartare och mer hållbar fastighet

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase