För medarbetare

Här hittar du som medarbetare på Coor svar på vanliga frågor och relevanta länkar.

Vårt erbjudande | Coor

Intranät

På vårt intranät hittar du som anställd på Coor relevanta nyheter och information inom olika områden.

Klicka här för att komma till vårt intranät ➝ 

Våra medarbetare | Coor
Våra medarbetare | Coor

Inspira - personalportal

Blev du en del av Coor i och med förvärvet av Inspira? Du når den tidigare personalportalen på länken nedan. Kontakta din arbetsledare om du behöver inloggningsuppgifter.

Klicka här för att komma till personalportalen ➝ 

Frågor om inloggningsuppgifter och andra IT-relaterade frågor

Om du har frågor om inloggningsuppgifter eller inte kommer åt din Coor-mejl, kontakta din närmaste chef.

Frågor om din lön

Om du har frågor kopplade till din lön, vänligen kontakta din närmaste chef.

Frågor om anställning och semester

Har du frågor som rör din anställning, exempelvis semester, kontakta din närmaste chef.

Arbetsgivarintyg och anställningsintyg

Arbetsgivarintyg är intyg som skrivs efter anställningens upphörande och som t ex efterfrågas av a-kassa. Dessa intyg kan inte utfärdas förrän i samband med slutlönen, då det måste innehålla information om arbetad tid och ersättningar fram till och med sista anställningsdag.

Det är vår löneleverantör som utfärdar arbetsgivarintygen på begäran från medarbetaren. Om du är medlem i en a-kassa och har bank-id begär du intyget via Mina sidor på a-kassans hemsida och intyget läggs då upp på www.arbetsgivarintyg.nu. Den mailadress som ska anges som arbetsgivarens mailadress är hr.sverige@coor.com. Du måste också ange ditt mobilnr och/eller din mailadress så att du får ett meddelande när intyget är färdigt. För den som inte är ansluten till en a-kassa och/eller inte har bank-id måste lönepartnern kontaktas per telefon 0771-57 29 00 som då tar fram ett manuellt intyg som skickas hem per post.

Anställningsintyg är intyg som skrivs av HR, t ex om en medarbetare behöver ett intyg till bank eller hyresvärd. Skicka ett mail till hr.sverige@coor.com eller ring till HR via växeln.

   

Whistle blower portal

Coor har en onlinetjänst där anställda anonymt kan rapportera misstänkta överträdelser av Coors uppförandekod. Portalen hanteras av en extern leverantör och finns på alla nordiska språk samt engelska, polska, tyska, nederländska, estniska, franska och ungerska. Meddelanden som skickas via portalen krypteras och skickas anonymt till Coors juridiska avdelning för utredning. Parter som inte är anställda av Coor, såsom kunder eller leverantörer, kan också rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden.