Arbete inom miljömässig hållbarhet

Coors ambition är att halvera sitt fotavtryck till 2025, vara en ansvarsfull konsument och samtidigt ta en aktiv roll i att hjälpa kunder realisera sina hållbarhetsmål. För oss är det självklart: Vi tar ansvar för kommande generationer.

Miljömässig hållbarhet | Coor

Vi tar miljömässigt ansvar

Våra mål och fokusområden

För att bli ett hållbart företag på riktigt har Coor identifierat områden där vi har störst miljöpåverkan. Dessa är: koldioxidutsläpp från köpta varor och tjänster, transporter, kemikalier, energi och avfall. Coor stöder forskning om hållbarhet och mat, vi arbetar med cirkulära affärsmodeller för hållbarhet i alla led samt återanvänder där det är möjligt.

Som grön rådgivare hjälper vi våra kunder att reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom att erbjuda energioptimeringstjänster (SmartEnergy).

Läs mer om SmartEnergy ➝

Solros | Coor

Global målsättning

Coor har fått sina kortsiktiga klimatmål validerade av Science Based Target-initiativet (SBTi), som verkar för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Coors plan för att nå netto noll senast 2040 har även den blivit validerad av Science Based Targets-initiativet.

Läs mer om våra ambitioner ➝

Läs mer om vår resa mot nettonoll ➝

Läs mer på Science Based Targets hemsida ➝

Ansvarsfull konsumtion

Coor arbetar tillsammans med kunder och leverantörer för att vår konsumtion ska vara så ansvarsfull som möjligt. Det gör vi genom att exempelvis utmana behov av förpacknings- och engångsmaterial, driva utveckling mot minskad konsumtion av kemikalier i vår leverans samt hitta bättre och mer hållbara alternativ för de produkter som används i tjänsteleverans.

Minskade utsläpp

Vår ambition är att halvera vårt CO2-utsläpp till 2025 och det görs genom att elektrifiera fordonsflottan, växla till förnybar och miljömärkt el samt att minska utsläpp inom exempelvis vår restaurangverksamhet. Fokus ligger också på att driva energibesparingsinitiativ hos våra kunder och att tillsammans med våra kunder och leverantörer utveckla tjänster som är hållbara på riktigt.


Hållbarhetsarbete

Så arbetar vi inom våra tjänsteerbjudanden

Vi ska bli ett hållbart företag på riktigt och arbetar dagligen med att reducera vårt eget fotavtryck, samtidigt som vi hjälper våra kunder att realisera sina hållbarhetsmål.

Kvinnlig medarbetare i maskinrum | Coor

Fastighet

Våra tjänster bidrar till driftssäkra fastigheter och sunda inomhusmiljöer, både på kort och lång sikt. Vi arbetar dagligen med energieffektivisering och erbjuder även energirådgivning som sänker kundens kostnader och bidrar till mer hållbara fastigheter.

Läs mer om vårt fastighetserbjudande ➝

Miljöansvar och hållbarhet - Lokalvård | Coor

Lokalvård

Coors svenska tjänster inom lokalvård är Svanen-märkta. Vi väljer miljömärkta rengöringsprodukter och material och tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck.

Läs mer om vårt lokalvårdserbjudande ➝

Food by Coor

Mat & Dryck

Inom Coor Food & Beverage arbetar vi efter en central strategi för miljö och välmående. En viktig del i vårt arbete är att agera med ansvar när vi handlar råvaror och produkter. Vi arbetar för att stärka den gröna matkulturen och för att vara en del av våra gästers goda hälsa.

Läs mer om vårt Mat & Dryck-erbjudande ➝

Miljöansvar och hållbarhet på arbetsplatsen | Coor

Arbetsplatstjänster

För att leverera en så hållbar arbetsplatstjänst som möjligt arbetar vi bland annat med cirkulära koncept, energibesparingsinitiativ, kemikaliereduktion samt skräddarsydda avfallskoncept. Vår vision är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje.

Läs mer om vårt erbjudande inom Arbetsplatsservice ➝