• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Arbete inom miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet för Coor innebär att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan samt optimera resursutnyttjandet.

Övergripande målsättning och strategi

Coors långsiktiga målsättning inom miljömässig hållbarhet är att värna om miljön genom att aktivt försöka reducera den egna och kundernas miljöpåverkan, samt att reducera resursutnyttjandet - både avseende eget och leverantörers arbete.

För att uppnå detta strävar vi efter en förbättrad miljöprestanda genom att agera som grön rådgivare för att hjälpa kunderna reducera sin miljöpåverkan samt att aktivt reducera vår egen miljöpåverkan, främst inom energianvändning, avfallshantering, kemikaliehantering, koldioxidutsläpp från transporter och råvaruhantering.

Principiella ställningstaganden

Inom miljömässig hållbarhet fokuserar Coor på följande områden.

  • Coor ska aktivt medverka till att minimera kundernas miljöpåverkan, inte minst deras energianvändning.

  • Coor ska bedriva ett strukturerat och proaktivt internt miljöarbete.