• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Arbete inom miljömässig hållbarhet

Coors ambition är att halvera sitt fotavtryck till 2025, vara en ansvarsfull konsument och samtidigt ta en aktiv roll i att hjälpa kunder realisera sina hållbarhetsmål. För oss är det självklart: Vi tar ansvar för kommande generationer.

Övergripande målsättning och fokus

För att bli ett hållbart företag på riktigt har Coor identifierat områden där vi har störst miljöpåverkan. Dessa är: koldioxidutsläpp från köpta varor och tjänster, transporter, kemikalier, energi och avfall. Coor stöder forskning om hållbarhet och mat, vi arbetar med cirkulära affärsmodeller för hållbarhet i alla led samt återanvänder där det är möjligt.

Som grön rådgivare hjälper vi våra kunder att reducera sin miljöpåverkan, bland annat genom miljöutvärdering med hjälp av vårt verktyg Green Services samt genom att erbjuda energioptimeringstjänster (SmartEnergy).

Science Based Targets initiative

Coor har beslutat att förbinda sig till Science Based Targets-initiativet för att sätta klimatmål i linje med att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5° C. Coor arbetar nu för att få målen godkända och kvalitetssäkrade enligt SBTis kriterier.