Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Företagsrådgivning ger stöd i FM-frågor

Servicebranschen kan vara både komplicerad och svåröverskådlig, och det finns frågeställningar där behovet av extern expertis är stort. Coor har specialister inom alla våra tjänsteområden och kunniga arbetsplatsstrateger.

Kontakta oss
Två kollegor som planerar på en whiteboard | Coor

Så förstår vi er

Det som inte är er kärnverksamhet
– det är vi specialister på

Om facility management är samordnande och styrning av alla de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet, då är det inte så konstigt att företag behöver hjälp med dessa frågor.

Och oavsett om FM-tjänster bedrivs i regi eller av en tjänsteleverantör så är det både skönt – och smart – att prata med experter då och då, göra analyser av befintlig situation och få råd kring beslut om framtida målbilder.

Företagsrådgivning inom FM handlar om serviceprocessen och hur FM-området och alla dess tjänster kan optimeras, direkt idag och över tid. Detta är komplexa frågor, och ofta är det både pengar och företagskultur som står på spel.

En effektiv lösning kan göra hela skillnaden.

Coor skapar värde

Vi erbjuder företagsrådgivning
inom flera områden

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av FM-tjänster. Vi har specialister samt tjänste- och verksamhetsutveckling inom alla våra områden. Som långsiktig partner är vi rådgivande till våra kunder och kan stötta dem med beslutsunderlag, riskanalyser och lösningsförslag. Vår företagsrådgivning fyller flera funktioner.

Vi hjälper till att ta fram koncept som passar framtidens arbetsplatser. Vi erbjuder också kvalificerade rådgivningstjänster inom fastighetsområdet, ytoptimering, aktivitetsbaserade kontor, ombyggnation/konstruktion, säkerhetskonsultationer samt olika nyckeltalsanalyser och åtgärdsplaner. Projekt och punktinsatser för alla som vill tänka strategiskt kring service kring arbetsplatsen.

ARBETSPLATSUTVECKLING

Coor Advisory – våra arbetsplatsstrateger

Coor har en konsultverksamhet som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, moderna och inspirerande arbetsplatser och arbetsliv. Våra strateger formar strategier och koncept för er framtida arbetsplats samt tar ett helhetsansvar för genomförandet.

ARBETSPLATSEN EFTER PANDEMIN

Pandemin påverkar oss alla under lång tid framöver.
Men snart ska våra medarbetare börja återvända till kontoren; Hur påverkas arbetsplatserna av nya arbetssätt, riktlinjer och behov? Och hur kan vi återvända på ett tryggt och säkert sätt?

Läs mer om hur Coor bidrar till tryggare arbetsplatser

VI TAR HELHETSANSVAR

Exempel på områden där vi kan ge rådgivning

"Framtidens arbetsplats är hybrid
men kontoret fortsatt viktigt"

Hur mycket arbetar vi hemifrån i ”det nya normala”? Coors verksamhet inom
arbetsplatsstrategi, Coor Advisory, ville veta mer – och frågade över 500 nordiska företag.
Vi hoppas vår undersökning kan ge dig stöd inför ditt företags resa mot framtidens arbetsplats.

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Coor är redo för nuläget, det "nya normala" och framtidens arbetsplatser

Som Nordens ledande serviceleverantör är Coor närvarande på hundratals arbetsplatser och har därmed unik insikt i vilka behov som finns. Våra specialister kan utifrån forskning och erfarenhet ge en bra bild av vilka krav och förväntningar som troligtvis uppstår i spåren efter pandemin.

Coors främsta styrka ligger i att anpassa, utveckla och leda servicefunktioner på nya och effektivare sätt. Vi är experter på dagens arbetsliv, redo för morgondagens kontor och stöttar er på vägen till framtidens arbetsplatser. 

FM är komplext, så ta hjälp av oss!

Coor har hjälpsamma specialister inom alla våra tjänsteområden.
Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Allt fungerar med Coor

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss