Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Företagsrådgivning ger stöd i FM-frågor

Servicebranschen kan vara både komplicerad och svåröverskådlig, och det finns frågeställningar där behovet av extern expertis är stort. Coor har specialister inom alla våra tjänsteområden och kunniga arbetsplatsstrateger.

Kontakta oss

Så förstår vi er

Det som inte är er kärnverksamhet
– det är vi specialister på

Om facility management är samordnande och styrning av alla de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet, då är det inte så konstigt att företag behöver hjälp med dessa frågor.

Och oavsett om FM-tjänster bedrivs i regi eller av en tjänsteleverantör så är det både skönt – och smart – att prata med experter då och då, göra analyser av befintlig situation och få råd kring beslut om framtida målbilder.

Företagsrådgivning inom FM handlar om serviceprocessen och hur FM-området och alla dess tjänster kan optimeras, direkt idag och över tid. Detta är komplexa frågor, och ofta är det både pengar och företagskultur som står på spel.

En effektiv lösning kan göra hela skillnaden.

Coor skapar värde

Vi erbjuder företagsrådgivning
inom flera områden

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av FM-tjänster. Vi har specialister samt tjänste- och verksamhetsutveckling inom alla våra områden. Som långsiktig partner är vi rådgivande till våra kunder och kan stötta dem med beslutsunderlag, riskanalyser och lösningsförslag. Vår företagsrådgivning fyller flera funktioner.

Vi hjälper till att ta fram koncept som passar framtidens arbetsplatser. Vi erbjuder också kvalificerade rådgivningstjänster inom fastighetsområdet, ytoptimering, aktivitetsbaserade kontor, ombyggnation/konstruktion, säkerhetskonsultationer samt olika nyckeltalsanalyser och åtgärdsplaner. Projekt och punktinsatser för alla som vill tänka strategiskt kring service kring arbetsplatsen.

ARBETSPLATSUTVECKLING

Coor Advisory
– våra arbetsplatsstrateger

Coor har en konsultverksamhet som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, moderna och inspirerande arbetsplatser och arbetsliv. Våra strateger formar strategier och koncept för er framtida arbetsplats samt tar ett helhetsansvar för genomförandet.

Gå till Coor Advisory ➝

 
ARBETSPLATSEN EFTER PANDEMIN

Pandemin påverkar oss alla under lång tid framöver.
Men snart ska våra medarbetare börja återvända till kontoren; Hur påverkas arbetsplatserna av nya arbetssätt, riktlinjer och behov? Och hur kan vi återvända på ett tryggt och säkert sätt?

Läs mer om hur Coor bidrar till tryggare arbetsplatser

VI TAR HELHETSANSVAR

Exempel på områden där vi kan ge rådgivning

"Framtidens arbetsplats är hybrid
men kontoret fortsatt viktigt"

Hur mycket arbetar vi hemifrån i ”det nya normala”? Coors verksamhet inom
arbetsplatsstrategi, Coor Advisory, ville veta mer – och frågade över 500 nordiska företag.
Vi hoppas vår undersökning kan ge dig stöd inför ditt företags resa mot framtidens arbetsplats.

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Coor är redo för nuläget, det "nya normala" och framtidens arbetsplatser

Som Nordens ledande serviceleverantör är Coor närvarande på hundratals arbetsplatser och har därmed unik insikt i vilka behov som finns. Våra specialister kan utifrån forskning och erfarenhet ge en bra bild av vilka krav och förväntningar som troligtvis uppstår i spåren efter pandemin.

Coors främsta styrka ligger i att anpassa, utveckla och leda servicefunktioner på nya och effektivare sätt. Vi är experter på dagens arbetsliv, redo för morgondagens kontor och stöttar er på vägen till framtidens arbetsplatser. 

FM är komplext, så ta hjälp av oss!

Coor har hjälpsamma specialister inom alla våra tjänsteområden.
Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Medarbetare Kajsa | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss