Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Arbete inom affärsmässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att ta ansvar för en stabil och lönsam men etiskt försvarbar utveckling över tid.

Vårt erbjudande | Coor

Vi tar affärsmässigt ansvar

Våra mål och strategier

Vår långsiktiga målsättning inom ekonomisk hållbarhet är att utvecklas stabilt och lönsamt över tid. Coor erbjuder en konkurrenskraftig, professionell och värdeadderande serviceleverans baserad på en ständigt utvecklad verksamhet. Därmed säkerställs en god efterfrågan på bolagets tjänster och långvariga samarbeten.

Två kvinnliga kollegor inom fastighetsservice | Coor
Manlig receptionist | Coor

Så arbetar vi

Våra fokusområden

Vår vision är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Inom affärsmässig hållbarhet fokuserar vi på att bedriva en professionell verksamhet och leverera innovativa lösningar baserade på kundernas krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.

Vi ska även utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett etiskt och moraliskt försvarbart förhållningssätt samt tillhandahålla tillförlitlig och relevant information på ett säkert sätt.

 

Årsredovisning 2022

Läs mer ➝

Växt i kruka - Hållbarhet | Coor

Hållbarhetsarbete i leverantörsledet

Läs mer ➝

Besök vår hemsida för investerare

Läs mer ➝