Arbete inom affärsmässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att ta ansvar för en stabil och lönsam men etiskt försvarbar utveckling över tid.

Övergripande målsättning och strategi

Inom området ekonomisk hållbarhet har Coor som långsiktig målsättning att utvecklas stabilt och lönsamt över tid, samtidigt som god affärssed tillämpas.

Det erhålls genom att bolaget erbjuder en konkurrenskraftig, professionell och värdeadderande serviceleverans baserad på en ständigt utvecklad verksamhet. Därmed säkerställs en god efterfrågan på bolagets tjänster och långvariga samarbeten. Det är också viktigt med stort resultatfokus, samtidigt som lagar och förordningar respekteras och god affärssed tillämpas.

Principiella ställningstaganden

Inom affärsmässig hållbarhet ska Coor fokusera på att:

  • Bedriva en professionell verksamhet och leverera värdeadderande och innovativa lösningar baserad på kundernas krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.

  • Utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett etisk och moraliskt försvarbart förhållningssätt.

  • Tillhandahålla tillförlitlig och relevant information på ett säkert sätt.

 

Arbete inom affärsmässig hållbarhet

Coors arbete inom affärsmässig hållbarhet beskrivs utförligare i hållbarhetsrapporten