Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Marknadens mest utvecklade koncept för mat och dryck

Vi erbjuder kompletta och moderna lösningar inom mat och dryck, helt anpassade till våra kunders behov.

Vi kan mat och dryck

Med Coor som leverantör av mat och dryck får ni en driven och kunnig partner. Vi har ett väl utvecklat tjänsteerbjudande inom mat och dryck. Gemensamt för våra tjänster är att vi alltid fokuserar på helhetsupplevelsen – råvarorna, tillagningen, exponeringen, förpackningen, serveringen, flödena och miljön. Mat och dryck ska vara en källa till njutning – för öga och gom.

Mat och dryck är en starkt växande tjänstegrupp inom Coor. Vi driver idag mer än 140 personalrestauranger och publika lunchrestauranger, och serverar varje år cirka 10 miljoner måltider och 100 miljoner koppar kaffe! Det gör oss till en av de största restaurangoperatörerna i Norden.

Kundanpassade lösningar inom mat och dryck

Vi har nästan 20 års erfarenhet av lösningar till både små och stora kunder i hela Norden, och nöjer oss inte med att leverera standardlösningar. Vi vill lära känna er som kund, och utformar våra tjänster utifrån era behov.

Coor utför många av tjänsterna inom mat och dryck i egen regi, men samarbetar också med marknadens ledande leverantörer, till exempel när det gäller kaffe och frukt. Detta gör att vi har en unik position att erbjuda dig som kund en skräddarsydd lösning så att dina anställda och besökare får en positiv upplevelse i våra restauranger eller konferenslokaler, daglig frukt och dryck vid arbetsplatsen samt tillgång till varuautomater med ett väl anpassat sortiment.

Kontroll och planering ger effektivitet och god kvalitet

Coor har väl genomarbetade processer för att säkerställa att all mat och dryck vi serverar håller högsta kvalitet. Vi använder gemensamma system för inköp och menyplanering, vilket skapar effektivitet och skalfördelar. Genom kontrollerade inköp kan vi också garantera att våra råvaror uppfyller de krav som ställs. Vi försöker aktivt verka för en hög andel rättvisemärkta produkter, och serverar ingen rödlistad fisk i någon av våra restauranger.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR