Facility management

Integrerad Facility Management (IFM)

Coor är marknadsledande inom IFM i Norden. Kärnan i vår verksamhet har alltid varit komplexa, integrerade tjänsteleveranser. Genom vårt breda tjänsteutbud inom integrerad facility management, kan vi ta ett helhetsgrepp om fastighetens eller arbetsplatsens utformning, drift och utveckling.
Kontakta oss

Vårt erbjudande | Coor

Nästa steg inom IFM

I denna film berättar Jens Ebbe Rasmussen, affärsutvecklingschef på Coor, om fem trender inom IFM.

Så förstår vi er

Resurser behöver samordnas, optimeras och effektiviseras

Fullt Integrerad Facility Management (IFM) är när alla tjänster inom FM-området samlas i ett avtal hos en leverantör. Ditt företag vinner stora fördelar när du tar ett samlat grepp om stöd och service till din kärnverksamhet. När servicetjänsterna samordnas optimeras också kostnaden och din lösning blir smartare, tryggare och mer flexibel.

Med en enda serviceleverantör får ni en ytterst ansvarig person, det finns en kontaktväg för alla servicetjänster och du kan till och med få en enda faktura – om du vill. Besvärsfritt är det i alla fall – för beställare, kontaktpersoner och serviceanvändare.

Coor skapar värde

Skräddarsydd Facility Management i hela Norden

Coor är marknadsledande inom IFM i Norden. Kärnan i vår verksamhet är komplexa och integrerade tjänsteleveranser till verksamheter i alla storlekar. Genom vårt breda tjänsteutbud kan vi ta ett helhetsgrepp om fastighetens eller arbetsplatsens utformning, drift och utveckling – och du kan dra nytta av de synergieffekter och skalfördelar som kommer av smart samordning av service.

Som IFM-kund får du en servicepartner som tar helhetsansvar, ett enda system för uppföljning och endast en leverantör att prata och förhandla med. Med en IFM-lösning blir det också enklare att implementera större förändringar inom olika delar av företaget.

Vi tar helhetsansvar

Vi tar hand om allt som inte är din kärn­verksamhet

Coor erbjuder ett hundratal olika FM-tjänster i och kring fastigheter och arbetsplatser. Ju fler tjänster vi får samordna, desto smartare blir din lösning.

Coors serviceteam inom IFM tänker på helheten och är flexibla för att underlätta din vardag. Till exempel kan vår godspersonal täcka upp för receptionisterna när de tar lunchpaus, och våra lokalvårdare kan fylla på kaffemaskiner och kontrollera utrymningsvägar. All personal på plats i dina lokaler håller ordning och utför enklare rengöring. Vår säkerhetspersonal höjer den totala säkerheten inom uppdraget och du får korta inställelsetider om något händer.

Detta helhetstänkande skapar ett överskådligt och lättmanövrerat flöde som möjliggör ökad innovation. Våra serviceteam får en mer attraktiv arbetssituation genom ökat ansvar, varierande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter.

Välj rätt leverantör

Coor har marknadens bredaste erbjudande

Coor har ett heltäckande utbud av över 100 olika Facility management-tjänster. Genom att kombinera olika tjänster från alla eller några av våra serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för våra kunder. Vi kallar det intelligent service – service med IQ.

Coor är marknadsledande i Norden när det gäller att kombinera service på ett riktigt smart sätt. Detta gör Coor till det bästa valet av servicepartner för alla typer av tjänster. Vi kombinerar “hårda FM-tjänster” med varandra och med olika “mjuka FM-tjänster”. Coor erbjuder dessutom strategisk rådgivning inom hela FM-området och hjälper företag på vägen mot framtidens arbetsplatser.

Våra nöjda kunder

Många väljer helhetslösningar

Coor har störst andel av alla stora, komplexa IFM-leveranser i Norden - runt 40 %. Vi hjälper många stora organisationer att utveckla och harmonisera sina FM-leveranser, med stora kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar som följd. Ju mer vi samordnar, desto smartare lösning.

Några exempel på Coors IFM-uppdrag är: ABB, Aibel, DNV-GL, Equinor, ICA, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten.

Till våra referenscase


Kontakta Coor

Vill du prata FM-tjänster? Kontakta oss här.

Som ledande inom Facility Management bidrar Coor till utvecklingen av Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Våra servicelösningar låter dig fokusera på din egen kärnverksamhet. Allt annat tar vi hand om. Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa dig.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.