Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Arbetsplatsservice – tjänster som gör vardagen enklare

Service som fungerar bra och är anpassat till användarnas behov ökar trivseln och produktiviteten på en arbetsplats. I det ”nya normala” kan många av oss arbeta var som helst, och kontoren behöver locka med bättre service, personliga möten och sköna upplevelser.

Kontakta oss
Kontorsservice och receptionstjänster | Coor

Så förstår vi ER

Hybridarbetsplatser
- det nya normala och framtidens verklighet

Hybridarbetsplatser som blandar kontors- och distansarbete är det ”nya normala” och framtidens verklighet. Medarbetare har under pandemin fått nya arbetsvanor och kommer kanske bara in till kontoret när de har behov och lust.

Men det fysiska kontoret fyller fortfarande en viktig funktion.
Det är en plats för samarbete, kreativitet och en bärare av företagets kultur. Här fyller arbetsplatsservice en viktig funktion.

Om arbetslivet anpassar sig till rådande regler, riktlinjer och restriktioner och erbjuder möjlighet till personliga möten och trygga miljöer och serviceupplevelser utöver det vanliga så kommer medarbetarna tillbaka till kontoren.

Coor skapar värde

Arbetsplatsservice som skapar attraktiva och effektiva arbetsplatser

Genom att anpassa våra servicetjänster till det nya normala står Coor redo att välkomna era medarbetare tillbaka till sina kontors-arbetsplatser. Smart service handlar fortfarande om att underlätta vardagen och förbättra upplevelsen för alla som använder kontoret, oavsett hur ofta.

Coor har lång erfarenhet av att leverera skräddarsydd arbetsplatsservice för olika verksamheter. Vi hjälper företag att skapa smarta hybridarbetsplatser som blir en stark konkurrensfördel i att attrahera och behålla medarbetare.

Den stora fördelen med att anlita en enda leverantör för all arbetsplatsservice är att du får en kontaktperson och en kostnadseffektiv lösning – enkelt och problemfritt för både beställare och serviceanvändare.

VI TAR HELHETSANSVAR

Alla servicetjänster som krävs för att arbetsplatser ska fungera effektivt

Vi utför enstaka tjänster, kombinerar några eller utför alla FM-tjänster. Ju fler tjänster vi utför,
desto smartare är lösningen. Exempel på tjänster inom arbetsplatsservice vi kan ta hand om:

Utveckling från första stund

En hög servicegrad
och ständiga förbättringar

Kännetecknande för Coor är att vi har en stark förbättringskultur och ett systematiskt innovationsarbete. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande och lanserar nya, smarta tjänster. Den digitala utvecklingen är en stark drivkraft, och vi har idag flera lösningar för det moderna, aktivitetsbaserade kontoret:

  • Digitala postanvisningar
  • Virtuella receptioner
  • En app i telefonen som gör arbetsdagen enklare
  • Sensorer som registrerar flöden på kontoret och hur olika ytor nyttjas. De kan också mäta luftens kvalitet i olika mötesrum eller meddela när en papperskorg behöver tömmas eller en toalett städas.

Läs mer om Coors innovationer →

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och
genomtänkt service

Med hållbar service menar Coor inte bara miljön i alla led, det handlar också om att skapa arbetsplatser där människor trivs och mår bra – direkt i dag och på längre sikt.

Det är lätt att hamna i tankar om möbler, färg och form, men det handlar också om ljussättning, musik, växtväggar eller att skapa ytor för olika upplevelser – som caféer, samarbetsytor, utomhusoaser eller tysta, avskärmade fokusplatser.

Arbetsplatserna ska erbjuda variation och tillgodose de olika behoven som uppstår under en komplex arbetsdag.

Läs mer om Coors hållbarhetsarbete →

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Coor är redo för nuläget, det ”nya normala” och framtidens arbetsplatser

Coor brinner för att våra kunder ska få en serviceupplevelse utöver det förväntade. I över 20 år har vi finslipat våra rutiner och metoder, och tränat våra medarbetare i rätt bemötande. Våra service-lösningar gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst; sin egen kärnverksamhet.

Efter pandemin behöver syftet med kontoren som arbetsplats omdefinieras och vi gör detta tillsammans med våra kunder för att skapa välmående och välfungerande arbetsmiljöer för framtidens behov. Med genomtänkta lösningar och en tydlig strategi blir ”hybridarbetsplatserna” en stark konkurrensfördel för de som lyckas.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är en stark och långsiktig partner. Våra innovativa, kundunika och flexibla servicelösningar skapar affärsfördelar för våra kunder; produktiva och effektiva arbetsplatser som attraherar talanger… och vi gör det hållbart hela vägen!

Några exempel på Coors arbetsplatsserviceuppdrag i Sverige är: ABB, Alfa Laval, BAE Hägglunds, Ericsson, Coop, ICA Fastigheter, Karolinska Sjukhuset i Solna, Region Gävleborg, Sandvik, SAS, SCA, Svenskt Näringsliv, TeliaSonera, Tele2, Tieto, Trafikverket, Vasakronan, Volvo AB, Volvo Cars, Västra Götalands Region.

Till våra referenscase ➝

Vi tar hand om er arbetsplats!

Smart service som gör vardagen enklare och arbetslivet trevligare.
Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Medarbetare Kajsa | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vad behöver din organisation för smart service?

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss