Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Fastighetsservice - med fokus på miljö och framtid

Coor är en komplett samarbetspartner inom fastighetsservice, med en unik flexibilitet och innovativa, hållbara lösningar. Vi har lång och bred erfarenhet av olika fastighetstjänster till företag och organisationer av alla storlekar i hela Norden.

Kontakta oss

Så förstår vi situationen

Lösningar för fastighetsservice ska optimera byggnader över hela deras livscykel

En byggnads livslängd sträcker sig över flera decennier, ibland till och med över flera sekel. Det innebär att över 80 % av en byggnads totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer först under förvaltningsfasen. Det är också då en fastighets hela värde kan uppnås, dvs när och om byggnaden verkligen används till sin fulla potential.

Idag ska fastighetsägare också skapa attraktiva användarupplevelser både i och kring sina fastigheter som gör att medarbetare, kunder och deras anställda vill vistas i fastigheterna, mår bra och kan prestera i linje med sin fulla potential. Samtidigt ska kostnader och miljöpåverkan minimeras över hela byggnadens livscykel. För detta krävs mer än bara byggnadsdesign och tilltalande interiör. Upplevelserna skapas och förstärks i allt från en välskött utomhusmiljö, fungerande fastighetsservice till väl fungerande lokalvård.

Coor skapar värde

Smart, trygg och hållbar fastighetsservice - för alla inblandade

Tusentals personer bor och arbetar i fastigheter där Coor utför fastighetsservice och vi ser till att alla som vistas där är trygga och kan trivas.

Även du som äger och ansvarar för fastigheter där Coor finns kan sova gott om natten. 

Med Coor som fastighetspartner vet man att de fastighetstjänster vi levererar utförs med hög kvalitet och långsiktighet. Vi jobbar proaktivt för att förebygga problem och agerar snabbt och flexibelt om utmaningar ändå uppstår.

Med en öppen dialog där vi utifrån vår kompetens och kreativitet föreslår lösningar som blir riktigt bra för dig och dina fastigheter, både nu direkt och över tid. 

VI TAR HELHETSANSVAR

Exempel på tjänster inom fastighetsservice som vi kan ta hand om

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig fastighetsservice; bra kundavtal, sunda affärsmodeller och personliga kundrelationer

Coor tar stort ansvar för den egna verksamheten och hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Våra tjänster bidrar till välfungerande och välmående fastigheter – både idag och på längre sikt.

Coor väljer alltid miljömärkta material, vi energioptimerar och vi tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Hela vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO.

Hållbar service innebär att bidra till arbetsliv där människor mår bra och trivs. För våra egna medarbetare betyder det att vi jobbar med ergonomi, arbetsklimat och skapar välmående arbetsmiljöer även för dem.

Utveckling från första stund

Proaktivitet ur ett helhets- och livscykelperspektiv

Genom innovation och ständig teknik- och processutveckling skapar vi stort värde för våra kunder.

Smarta tjänster handlar om att med hög kompetens och moderna metoder skapa riktigt effektiva leveranser, på både kort och lång sikt. Effektivitet handlar också om att utföra fastighetstjänster med helhetssyn. Vi fokuserar på livscykelperspektivet och väljer lösningar som med rätt mix av felavhjälpande och planerat underhåll skapar mest värde över tid.

Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom fastighetsområdet. Några exempel på innovationer som ofta är del av vår verksamhet:

Veolia TM är nu en del av Coor

Genom Coors förvärv av Veolia Technical Management vidareutvecklar vi vår verksamhet inom fastighetsservice och tekniskt fastighetsunderhåll. Bland annat kompletterar vi vårt erbjudande med Asset Management.

Vi fortsätter ta hand om deras uppdrag i form av byggnader, utrustning och infrastruktur precis som innan, till exempel Öresundsbron som bilden till höger visar.

Läs mer ➝

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Fastighet - ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden

Coor förvaltar idag över 15 miljoner kvadratmeter, vilket gör oss till en av Nordens allra största leverantörer av fastighetstjänster. Vi tar vara på de synergier och skalfördelar som uppstår genom vår bredd och storlek. Nyckeln till vår framgång är nära partnerskap och långsiktiga relationer med våra kunder, och att vi tar lika väl hand om våra egna medarbetare och är stolta över det värde de tillför.

Genom en kombination av marknadsledande fastighetskompetens, innovativa lösningar och hög servicegrad är fastighetstjänster ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är servicepartner till hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor i hela Norden. Våra fastighetstjänster kan ingå i ett större FM-uppdrag eller vara rena leveranser av fastighetsservice.

Alla Coors fastighetsleveranser bygger på riktig flexibilitet med en kvalitetssäkrad process i grunden som vi anpassar efter varje kunds specifika och varierande behov. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Några exempel på Coors större fastighetsuppdrag i Sverige är SAAB, Sandvik, Volvo Cars, SAS, ICA, GKN och Borealis. Till våra referenscase ➝

Vi tar hand om er fastighet!

Smarta, trygga och hållbara fastighetstjänster för alla verksamheter i hela landet. Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Anna Rudberg

Ansvarig Fastighet, Coor i Sverige

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss