Sök
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Smart, trygg och hållbar lokalvård

Professionell lokalvård bidrar till ökad trygghet, hälsa och trivsel på arbetsplatserna. Coor har lång och bred erfarenhet av att leverera lokalvård i hela landet. Vi tar väl hand om våra medarbetare och är stolta över det värdefulla hantverk de utför.

Kontakta oss

Så förstår vi er

Dagens lokalvård
måste vara riktigt flexibel

Företag behöver lokalvårdstjänster som lätt kan anpassas efter varierande behov, krav och den rådande situationen i samhället.

Hos en kund kan det handla om att införa avancerade städrobotar, hos en annan om obekväma arbetstider och hos en tredje om att kombinera lokalvård med annan service, till exempel skötsel av kaffemaskiner, vaktmästartjänster eller bevakning.

En del arbetsplatser vill ha lokalvårdare och städvagnar som syns under kontorstid och andra satsar på högteknologiska virushämmare som rensar bort skadliga partiklar i luften.

Tjänster inom lokalvård | Coor

Coor skapar värde

Bra lokalvård är bra personalvård

I spåren efter pandemin är lokalvård en nyckelfunktion i samhället. Städtjänster gör en arbetsplats ren, trygg och trevlig att vara på, både för anställda och gäster. För att minska risken för smittspridning anpassar vi oss och fokuserar på extra utsatta ytor. 

Coors koncept Cleaning The Coor Way anpassas till olika behov och krav, samtidigt som det säkerställer kvalitet och effektivitet. Tryggt för både kunder och lokalvårdare.

Städtjänster för alla verksamheter
Coor är tillräckligt flexibla, lokala och personliga för att städa inom alla former av verksamhet. Inget uppdrag är för litet och vi hittar lösningar för varje unik kund, plats och situation.

Lokalvård som en del av en integrerad FM-lösning
Coor är samtidigt tillräckligt stora för att ta uppdrag med stor geografisk spridning, rejäla ytor eller extrema krav. Städtjänster passar väl in i de flesta helhetslösningar och går lätt att kombinera med annan service på smarta sätt. Läs mer här ➝

 

VI TAR HELHETSANSVAR

Exempel på våra tjänster inom lokalvård

Fjärilen står för utveckling och livskraft och den är oerhört viktig för jordens kretslopp. Coor har valt en orange fjäril som en levande symbol för den värdefulla och hållbara lokalvård vi står för.

Vi utför städning inom alla typer av miljöer och lokaltyper och anpassar oss till varje kunds behov. Det finns genomtänkta lösningar för olika verksamheter, till exempel kontor, industrier eller sjukvård.

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och
genomtänkt lokalvård

Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer, sunda affärsmodeller och personliga kontakter.

Coor väljer alltid miljömärkta material och vi tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Coors verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO och vår lokalvård är såklart Svanencertifierad.

En hållbar arbetsmiljö för våra lokalvårdare innebär att de mår bra – både idag och på längre sikt.

Läs mer om Coors hållbarhetsarbete ➝

Utveckling från första stund

Proaktivitet ger
lokalvård i framkant

Lokalvårdsmetoder, kemikalier, material, städrobotar och andra tekniska lösningar utvecklas snabbt. Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom området. Några exempel på innovationer som ofta är del av vår verksamhet:

 • Kemikaliefri städning
 • Digitala systemstöd
 • Städmaskiner
 • Städrobotar
 • Sensorer

Läs mer om Coors innovationer ➝

 

Välj rätt leverantör

Coor är redo för framtidens arbetsplatser

Varje vecka städar vi över 10 miljoner kvadratmeter bara i Sverige - men vi är ändå tillräckligt flexibla och lokala för att ta oss an uppdrag av alla storlekar; från kontor till industrier.

Coor har ett eget lokalvårdskoncept; Cleaning The Coor Way som enkelt anpassas till olika behov och krav, samtidigt som det säkerställer kvalitet och effektivitet.

Vår service gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst; sin egen kärnverksamhet. Allt annat kan ni lugnt låta oss ta hand om. Nu direkt och på lång sikt.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är servicepartner till hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor i hela Norden. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Coor som städfirma ger det bästa från två världar: ett stort lokalvårdsföretags trygghet och professionalism - och en lokal utövares närvaro och personliga engagemang.

Några exempel på Coors lokalvårdsuppdrag i Sverige är: ABB, Alfa Laval, BAE Hägglunds, Ericsson, Coop, ICA Fastigheter, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Region Gävleborg, Sandvik, SAS, SCA, Svenskt Näringsliv, TeliaSonera, Tele2, Tieto, Trafikverket, Vasakronan, Volvo AB, Volvo Cars, Västra Götalands Region. Till våra referenscase ➝

Vi tar hand om er lokalvård!

Smarta, trygga och hållbara städtjänster för alla verksamheter i hela landet. Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss