Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Professionell lokalvård – smart, trygg och hållbar

Bra lokalvård bidrar till ökad trygghet, hälsa och trivsel på arbetsplatserna. Coor har lång och bred erfarenhet av att leverera lokalvård i hela landet. Vi tar väl hand om våra medarbetare och är stolta över det värdefulla hantverk de utför.

Kontakta oss
Driftschefer i Norrland - rengjøringsbilde | Coor

Så förstår vi er

Er lokalvård måste vara riktigt flexibel

Företag och andra verksamheter behöver lokalvårdstjänster som lätt kan anpassas efter varierande behov, krav och den rådande situationen i samhället.

I en verksamhet kan det handla om att införa avancerade städrobotar, i en annan om att utföra städning på obekväma arbetstider och i en tredje om att kombinera lokalvård med annan service, till exempel skötsel av kaffemaskiner, vaktmästartjänster eller bevakning. En del arbetsplatser vill ha lokalvårdare och städvagnar som rör sig i lokalen under kontorstid och andra satsar på högteknologiska virushämmare som rensar bort skadliga partiklar i luften. Allt detta kan vi på Coor hjälpa dig med.

Coor skapar värde

Bra lokalvård är bra personalvård

I spåren efter pandemin har lokalvård blivit en nyckelfunktion i samhället. Städtjänster gör en arbetsplats ren, trygg och trevlig att vistas på, både för anställda och gäster. För att minska risken för smittspridning anpassar vi oss och fokuserar på extra utsatta ytor. 

Coors koncept Cleaning The Coor Way anpassas till olika behov och krav, samtidigt som det säkerställer kvalitet och effektivitet. Tryggt för både kunder och lokalvårdare.

Städtjänster för alla verksamheter

Coor är tillräckligt flexibla, lokala och personliga för att städa inom alla former av verksamhet. Inget uppdrag är för litet och vi hittar lösningar för varje unik kund, plats och situation.

Lokalvård som en del av en integrerad FM-lösning

Coor är samtidigt tillräckligt stora för att ta uppdrag med stor geografisk spridning, rejäla ytor eller extrema krav. Städtjänster passar väl in i de flesta helhetslösningar och går lätt att kombinera med annan service på smarta sätt. Läs mer här ➝

 

Personalvård | Coor

VI TAR HELHETSANSVAR

Exempel på våra tjänster inom lokalvård

Fjärilen står för utveckling och livskraft och den är oerhört viktig för jordens kretslopp. Coor har valt en orange fjäril som en levande symbol för den värdefulla och hållbara lokalvård vi står för.

Vi utför städning inom alla typer av miljöer och lokaltyper och anpassar oss till varje kunds behov. Det finns genomtänkta lösningar för olika verksamheter, till exempel kontor, industrier eller sjukvård.

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och genomtänkt lokalvård

Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer, sunda affärsmodeller och personliga kontakter.

Coor väljer alltid miljömärkta material och vi tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Coors verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO och vår lokalvård är såklart Svanencertifierad.

En hållbar arbetsmiljö för våra lokalvårdare innebär att de mår bra – både idag och på längre sikt.

Läs mer om Coors hållbarhetsarbete ➝

Utveckling från första stund

Proaktivitet ger lokalvård i framkant

Lokalvårdsmetoder, kemikalier, material, städrobotar och andra tekniska lösningar utvecklas snabbt. Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom området. Några exempel på innovationer som ofta är del av vår verksamhet:

 • Kemikaliefri städning
 • Digitala systemstöd
 • Städmaskiner
 • Städrobotar
 • Sensorer

Läs mer om Coors innovationer ➝

 

Välj rätt leverantör

Coor är redo för framtidens arbetsplatser

Varje vecka städar vi över 10 miljoner kvadratmeter bara i Sverige - men vi är ändå tillräckligt flexibla och lokala för att ta oss an uppdrag av alla storlekar; från kontor till industrier.

Coor har ett eget lokalvårdskoncept; Cleaning The Coor Way som enkelt anpassas till olika behov och krav, samtidigt som det säkerställer kvalitet och effektivitet.

Vår service gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst; sin egen kärnverksamhet. Allt annat kan ni lugnt låta oss ta hand om. Nu direkt och på lång sikt.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är servicepartner till hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor i hela Norden. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Coor som städfirma ger det bästa från två världar: ett stort lokalvårdsföretags trygghet och professionalism - och en lokal utövares närvaro och personliga engagemang.

Några exempel på Coors lokalvårdsuppdrag i Sverige är: ABB, Alfa Laval, BAE Hägglunds, Ericsson, Coop, ICA Fastigheter, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Region Gävleborg, Sandvik, SAS, SCA, Svenskt Näringsliv, TeliaSonera, Tele2, Tieto, Trafikverket, Vasakronan, Volvo AB, Volvo Cars, Västra Götalands Region. Till våra referenscase ➝

Vi tar hand om er lokalvård

Smarta, trygga och hållbara städtjänster för alla verksamheter i hela landet. Kontakta oss redan idag.

Jobba hos Coor?

Dags för en ny utmaning och en trygg anställning? Sök jobb hos Coor.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss