Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Smart, säker och hållbar lokalvård

Coor har de resurser och den kompetens som krävs för att planera, organisera, utföra och löpande utveckla olika typer av uppdrag inom lokalvård.

Vår styrka är att vi kombinerar den stora leverantörens professionalism och ansvar med den lokala aktörens engagemang.

Modernt och hållbart lokalvårdsföretag

Lokalvård för företag är mer än bara städning. På Coor ser vi lokalvård som ett verksamhetsstöd och som en del i vår flexibla serviceleverans med möjligheten att skala upp eller ned i takt med er verksamhet. Vi bevakar ständigt utvecklingen för att säkerställa att vi har koll på de senaste och mest miljövänliga samt innovativa metoderna, materialen, och teknikerna.

Coor är idag en av de större lokalvårdsföretagen i Norden med ett komplett tjänsteutbud av städtjänster för olika miljöer och ytor. Vi städar idag regelbundet cirka 10 miljoner kvm hos mindre och större kunder i en rad olika branscher. Utöver daglig rengöring, som vi nästan alltid utför som en abonnemangstjänst, utför vi även specialtjänster som exempelvis fönsterputs, golvvård och storstädning. Coor har ett flertal experter inom lokalvård både centralt och i vår linjeorganisation.

Sedan den 31 oktober 2019 är Norrlands Miljövård ett helägt dotterbolag till Coor. 

Professionell lokalvård för företag

Som kund är det en trygghet att Coor är en stor och ansvarstagande serviceleverantör. Baserat på flera års erfarenhet från många olika kunder har vi utvecklat enhetliga arbetsmetoder och rutiner som säkerställer kvalitet och effektivitet i våra leveranser.

Inom Coor är miljö, arbetsmiljö och kvalitet (HSEQ) centrala frågor. All vår verksamhet är certifierad enligt de internationella miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 och 14001 - världens mest etablerade standarder för kvalitet och miljö. Läs mer om våra miljö- och kvalitetscertifikat inom vår lokalvårdsverksamhet här.

Som ett steg i att förbättra våra lokalvårdares arbetsmiljö och därmed våra kunders arbetsmiljö arbetar Coor aktivt med att minska användningen av kemikalier. Mindre kemikalier innebär också skonsammare städmetoder som sliter mindre på material, inredning och miljö.

Vi förstår att ni som kund har miljömål och krav att leva upp till. Därför strävar Coor efter att utföra alla lokalvårdstjänster med både ekonomi och miljö i fokus och på så vis stödja våra kunders miljöarbete. 

Bättre lokalvård genom engagerade medarbetare

Eftersom lokalvård och kontorsstäd huvudsakligen utförs av människor arbetar Coor aktivt med att på olika sätt stimulera medarbetarengagemang och trivsel. Vår övertygelse är att engagerade medarbetare gör ett bättre jobb. Kollektivavtal, medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal är därför en självklar rättighet för alla våra medarbetare. Vi arbetar också för att utveckla och förnya oss inom ergonomiska städlösningar för att underlätta för vår personal.

Coor vill alltid leverera professionell och hållbar lokalvård för företag av högsta kvalitet. Som ett led i detta förser vi våra medarbetare med den kunskap som krävs för att utföra ett professionellt arbete. Inom Coor finns ett omfattande utbildningsprogram, där service och bemötande är centrala delar. Inom lokalvårdsverksamheten finns också en särskild lokalvårdsskola, Coor Cleaning Academy.

Varför ska du anlita Coor?

Coors storlek, erfarenhet, väl inarbetade och fungerande processer gör oss till en långsiktig samarbetspartner. Vi är en leverantör och städfirma för de företag och organisationer som efterfrågar engagemang och helhetslösningar. Genom att kombinera tjänsterna inom facility management och lokalvård erbjuder vi unika och flexibla lösningar som adderar ett värde till dig som kund. Ni kan fokusera på er kärnverksamhet istället för att fokusera på underhåll och skötsel av er fastighet.

Är er verksamhet i behov av lokalvård i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige? Kontakta Coor för en hållbar och innovativ helhetslösning skräddarsydd efter era behov.

Daniel Westerberg

Kontraktschef

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR