Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Hållbarhet

Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar Coor med att utveckla hållbara FM-tjänster. Ambitionen är tydlig: Vi ska bli ett hållbart företag på riktigt.

Hållbarhet | Coor

Hållbarhet - långsiktiga mål i tre dimensioner

Coor tar ett långtgående ansvar för sin verksamhet och för hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska känna sig trygga i att Coor bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid.

Coor skapar värde i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det övergripande målet är att säkerställa att verksamheten är framgångsrik och genererar högsta möjliga ekonomiska avkastning utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Våra sociala mål och miljömål är lika viktiga för vår företagsledning som våra affärsmål. Hållbara affärer handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i.

Kreativa och hållbara matupplevelser | Coor

Läs mer:

Här hittar du mer information kring Coors hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna.

➝ Affärsmässigt ansvar 

➝ Socialt ansvar

➝ Miljömässigt ansvar

Prioriterade globala mål | Coor

Långtgående ansvar också för leverantörer

Coor tar ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer, och ställer därför höga krav på dem. I anslutning till att ett leverantörsavtal ingås görs en grundlig leverantörsbedömning baserad på leverantörens tekniska, ekonomiska och organisatoriska förmåga samt total leveransförmåga. Därutöver kontrolleras att underleverantören kan leva upp till Coors miljöpolicy och Coors uppförandekod (Code of Conduct). Efter avtalsskrivningen görs även leveransuppföljningar för att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav som initialt ställdes i upphandlingen.

Läs mer om hållbara leverantörssamarbeten ➝

Nyheter inom hållbarhet

Coors klimatmål godkända av Science Based Target-initiativet

Läs mer ➝

Coor toppar jämställdhetsindex

Läs mer ➝

Coor rankas högt i CDP

Läs mer ➝

Coor elektrifierar fordonsflottan

Läs mer ➝