Om Coor

Coor  är en av Nordens ledande facility management-leverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.

Inom Coor finns specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Bland Coors kunder finns såväl större som mindre bolag i både privat och offentlig sektor. Coor tar ett stort ansvar för sitt agerande i förhållande till kunder, medarbetare, leverantörer, miljö och samhället i stort. 

Paketering av tjänster

Coors serviceutbud erbjuds beroende på kundernas behov som enstaka tjänster, kombinerade tjänster eller integrerade tjänster (IFM). Coor har marknadens bredaste erbjudande, och kan leverera allt från lösningar inom administration, logistik, drift av personalmatsalar, kaffe, konferenslösningar och lokalvård till fastighetsdrift, tekniska säkerhetslösningar, energioptimering och lokaloptimering. Totalt handlar det om ett hundratal tjänster. Vår främsta styrka ligger dock i att anpassa, utveckla och leda servicefunktioner på nya och effektivare sätt. Genom att kombinera olika tjänster från alla eller några av dessa serviceområden erbjuds unika, effektiva och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för våra kunder. Vi kallar det intelligent service – SERVICE med IQ.

Geografiska segment

Coor bedriver verksamhet främst i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår största marknad är Sverige (inklusive Belgien) som svarade för 50 procent av den totala nettoomsättningen under räkenskapsåret 2018. Verksamheten i Norge svarade för 25 procent, Danmark för 18 procent och Finland (inklusive Baltikum) 7 procent av nettoomsättningen.