• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Innovation

En innovation är en helt ny idé! Ordet kommer av latinets innovare, som betyder ”att förnya”.

Prata innovation med oss

En kreativ process

Vi arbetar kontinuerligt med nya metoder, teknologier och trender inom FM-branschen för att alltid ligga i framkant så att vi kan erbjuda de bästa lösningarna.

En innovation är ofta resultatet av en lång utvecklingsprocess och en längre tids kreativt tänkande. Innovation är också alla de små och stora förändringar som vi gör för att vi skall nå våra mål, i stort som smått. Det är viktigt att vi alltid söker förnyelse och förbättring, då fortsätter vi att vara ledande i vår bransch.

Innovation finns i vårt DNA

Coor är det mest innovativa företaget i FM-servicebranschen och vi identifierar, utvecklar och lanserar innovationer som skapar konkret värde för oss själva och våra kunder. Fokus på innovationer har växt ännu starkare med åren och aldrig tidigare har hastigheten för utveckling och lansering av innovativa lösningar varit högre på Coor.

Genom stor förståelse för våra kunder har Coor branschens ledande och smartaste erbjudande. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Coors innovationer ger service i framkant och vi kallar det för:
Service med IQ”.

Coor Smart Solutions

Coors innovationer där vi kombinerar vår erfarenhet inom serviceområdet med kreativt nytänkande kallar vi för Smart Solutions. Det finns flera smarta lösningar som är direkt användbara inom de flesta uppdrag, till exempel:

  • Coor SmartResponse - unika QR-koder på olika föremål eller lokaler gör det snabbt och enkelt att felanmäla och rapportera.
  • Coor Myworkplace –kundservice direkt i medarbetarnas telefoner. All information om arbetsplatsen är samlad i en app, här kan de göra beställningar, bokningar, felanmälningar eller se vad det blir till lunch – allt på ett och samma ställe.
  • Coor SmartClimate - en lösning som fokuserar på renare luft i kontorsmiljöer. Coor har tillsammans med LightAir tagit fram ett erbjudande som skapar ett tryggare inomhusklimat. LightAir oskadliggör luftburna virus med 97 procents effektivitet.

Läs om alla Coors smarttjänster här.


Inspirerande artiklar om Coors innovationsarbete:

Kategorier Alla {{category}}

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

Hur kan våra innovationer förenkla er arbetsdag?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR