Arbete inom social hållbarhet

Social hållbarhet för Coor innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, men också ett lokalt samhällsengagemang.

Vi erbjuder lokalvård | Coor

Vi tar socialt ansvar

Våra mål och strategier

Vårt långsiktiga mål inom social hållbarhet är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en respektfull och ansvarstagande arbetsgivare. Vi vill bidra till en positiv social utveckling inom de geografiska områden vi verkar i, genom att exempelvis erbjuda personer sina första praktikplatser och arbeten.
Vi respekterar allas lika värde och rättigheter och erbjuder alla medarbetare en god, säker och rättvis icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Kollegor på en hållbar arbetsplats | Coor
Kvinna i reception | Coor

Så arbetar vi

Ansvar där vi verkar

Inom social hållbarhet fokuserar vi på att aktivt arbeta för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö. Vi värnar om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare. Genom lokala samhällsförbättrande initiativ stärker vi också vårt medarbetarengagemang.


Coor Society Program

På Coor tror vi starkt på att ge tillbaka till de samhällen där vi bedriver verksamhet. Coor Society Programs syfte är att bidra till en hållbar utveckling genom att förenkla integration och underlätta för de som behöver stöd och hjälp. Genom lokala initiativ och samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer vill vi hitta samhällsstärkande initiativ som ligger nära och kan stärka vår kärnverksamhet. Dessa samarbeten är exempelvis i form av lokala insamlingar, samarbeten med unga entreprenörer och vårt årliga tomtetåg på barnavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.