Hållbarhet

Carbon Insight
– datadriven resa mot netto noll

Att känna till ditt CO2e-avtryck är viktigare än någonsin och att förstå din koldioxidpåverkan är en nödvändighet. Samtidigt är det för många verksamheter en utmaning att få tag på tillförlitliga uppgifter om CO2e-utsläpp i tidigare led.
Kontakta oss

Med Carbon Insight får du transparent data och insikter om din verksamhets CO2e-utsläpp för hela värdekedjan. Detta kommer att underlätta ditt arbete för att minska din miljöpåverkan och en mer hållbar verksamhet.

När kraven på rapportering av koldioxidutsläpp i hela värdekedjan ökar, ofta drivna av kunder och investerare, är det viktigt att göra informationen tillgänglig och begriplig. Full transparens är avgörande för att effektivt hantera och minska din verksamhets koldioxidpåverkan. Carbon Insight ger dig grunden för omfattande och korrekt redovisning av CO2e-utsläpp. Förutom information om de totala utsläppen, får du också en djupdykning i hur de är fördelade över våra olika tjänsteområden, vilket ger dig mer granulär hållbarhetsdata.

För vem passar denna tjänst?

Tjänsten Carbon Insight passar dig som är kund hos Coor, som prioriterar hållbarhet och är intresserad av att mäta din verksamhets koldioxidavtryck inom Scope 3, för att förstå och minska din miljöpåverkan.

"Carbon Insight gör det möjligt att minska din miljöpåverkan."


DSB fick värdefulla insikter om Scope 3-utsläpp

DSB har länge arbetat med att minska sina CO2e-utsläpp, och när företaget anslöt sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi) började man lägga större vikt vid utsläpp från leverantörer, kända som Scope 3-utsläpp.

"Vi har åtagit oss vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet, och Coors tjänst ger oss värdefulla insikter om våra Scope 3-utsläpp, vilket gör att vi kan identifiera områden för förbättring och prioritera åtgärder med hjälp av konkreta och detaljerade data. Data visar till exempel att mer än hälften av våra CO2e-utsläpp kopplade till Coors leverans kommer från kategorin mat och dryck, vilket innebär att vi kan rikta våra insatser dit för att maximera effekten," säger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.


Kontakta Coor

Vi hjälper dig skapa en grönare arbetsplats

Låt oss på Coor hjälpa dig med övergången till en grönare arbetsplats. Kontakta oss här för att få veta mer.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet