Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Smarta säkerhetstjänster skyddar er verksamhet

Säkerhetstjänster med passion och känsla för service bidrar till ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatserna. Coor är ett av Nordens största säkerhetsföretag och kan skydda ert företag, era resurser och era anställda. Vi har lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.

Kontakta oss
Kvinna på larmcentral | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI er

Trygghet och säkerhet
för människor och miljöer

I takt med att våra samhällen växer och moderniseras ökar riskerna för hot och angrepp mot företag, deras fastigheter och tillgångar. Många företag har dessutom en komplex hotbild och behöver flexibla och unika lösningar. Idag behöver alla verksamheter säkerhetstjänster som utvecklas i samma takt och som även är redo för de faror vi kan komma att möta i framtiden.

Era medarbetare vill samtidigt känna sig trygga, välkomna och produktiva på sina arbetsplatser. Lösningarna behöver se olika ut för banker, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstads-industrier, kontor och köpcentrum.

Övervakningskameror | Coor
Säkerhetstjänster - anställd talar i telefonen | Coor

COOR SKAPAR VÄRDE

Vi syr ihop er
säkerhetsteknik, bevakning
och rådgivning till en helhet

Coors säkerhetstekniker, specialister, IT-förvaltare och projekt-ledare har lång erfarenhet av att designa och förvalta komplexa säkerhetssystem. Säkerhet bidrar till attraktiva och produktiva arbetsplatser där medarbetarna känner sig trygga och kan arbeta utan incidenter eller olyckor.

Coor tar alltid ett funktionsansvar och våra kunder får en kostnads-effektiv lösning där modern teknik samspelar med en väl avvägd bemanning. En säkerhetssamordnare hanterar alla era säkerhets-frågor, oavsett om det rör teknisk säkerhet eller bevakning.

Ett eget bevakningsföretag gör
Coors serviceerbjudande komplett

Addici Security är ett auktoriserat bevakningsföretag och ett helägt dotterbolag till Coor. Väktare, ordningsvakter och skyddsvakter säkerställer trygghet samtidigt som de har en passion för service.
Läs mer här ➝

VI TAR HELHETSANSVAR

Våra säkerhetstjänster

Coor har ett heltäckande erbjudande inom säkerhet. Vi designar våra säkerhetstjänster utifrån era unika behov – som en del i ett IFM-uppdrag eller som en fristående säkerhetslösning.

Innovativa lösningar - smartdrone | Coor

UTVECKLING FRÅN FÖRSTA STUND

Innovativa säkerhetslösningar baseras på ny teknik

Idag handlar säkerhetslösningar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande administration och över-vakning. Ofta lyckas vi dessutom höja servicenivån och säkerheten samtidigt som vi kan sänka kostnaderna för våra kunder.

Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom området. Några av våra innovationer som passar för säkerhetslösningar är:

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och genomtänkt

Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer, sunda affärsmodeller och personliga kontakter.

Coor väljer alltid miljömärkta material och vi tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Coors verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO.

En hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare innebär att de mår bra – både idag och på längre sikt.

Hållbarhet - Socialt ansvar - Hälsa och säkerhet | Coor

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Med Coors säkerhetstjänster
är er trygghet vår kärnverksamhet

Coor har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsuppdragen i Norden. Våra säkerhetsspecialister, metoder och system är bland de främsta i Sverige och vi designar lösningar efter våra kunders unika behov.

Addici Security är Sveriges fjärde största säkerhetsföretag och är ett helägt dotterbolag till Coor. Vår egen larmcentral är certifierad enligt SSF 136:5 och auktoriserad av Länsstyrelsen. 

Vi bidrar till Sveriges mest trygga och välfungerande arbetsmiljöer.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är servicepartner till hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor i hela Norden. Vi utför enstaka tjänster, eller kombinerar några eller alla FM-tjänster. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Till våra referenscase ➝

Partnercase ISG Nordic

ISG Nordic ingår som en partner i Coors breda utbud av säkerhetstjänster.
Läs om vårt partnerskap.

Vi tar hand om er säkerhet

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Besvärsfrihet för alla.
Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Två CCTV-kamera på en grå vägg | Coor

Vi är Security by Coor

Ett magasin för dig som jobbar med säkerhet! Oavsett om du är intresserad av våra säkerhetstjänster eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss hoppas vi att det här magasinet kan stilla din nyfikenhet!

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss