Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Smarta säkerhetstjänster skyddar er verksamhet

Säkerhetstjänster med passion och känsla för service bidrar till ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatserna. Coor är ett av Nordens största säkerhetsföretag och kan skydda ert företag, era resurser och era anställda. Vi har lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.

Kontakta oss

SÅ FÖRSTÅR VI er

Trygghet och säkerhet
för människor och miljöer

I takt med att våra samhällen växer och moderniseras ökar riskerna för hot och angrepp mot företag, deras fastigheter och tillgångar. Många företag har dessutom en komplex hotbild och behöver flexibla och unika lösningar. Idag behöver alla verksamheter säkerhetstjänster som utvecklas i samma takt och som även är redo för de faror vi kan komma att möta i framtiden.

Era medarbetare vill samtidigt känna sig trygga, välkomna och produktiva på sina arbetsplatser. Lösningarna behöver se olika ut för banker, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstads-industrier, kontor och köpcentrum.

COOR SKAPAR VÄRDE

Vi syr ihop er
säkerhetsteknik, bevakning
och rådgivning till en helhet

Coors säkerhetstekniker, specialister, IT-förvaltare och projekt-ledare har lång erfarenhet av att designa och förvalta komplexa säkerhetssystem. Säkerhet bidrar till attraktiva och produktiva arbetsplatser där medarbetarna känner sig trygga och kan arbeta utan incidenter eller olyckor.

Coor tar alltid ett funktionsansvar och våra kunder får en kostnads-effektiv lösning där modern teknik samspelar med en väl avvägd bemanning. En säkerhetssamordnare hanterar alla era säkerhets-frågor, oavsett om det rör teknisk säkerhet eller bevakning.

Ett eget bevakningsföretag gör
Coors serviceerbjudande komplett

Addici Security är ett auktoriserat bevakningsföretag och ett helägt dotterbolag till Coor. Väktare, ordningsvakter och skyddsvakter säkerställer trygghet samtidigt som de har en passion för service.
Läs mer här ➝

VI TAR HELHETSANSVAR

Våra säkerhetstjänster

Coor har ett heltäckande erbjudande inom säkerhet. Vi designar våra säkerhetstjänster utifrån era unika behov – som en del i ett IFM-uppdrag eller som en fristående säkerhetslösning.

UTVECKLING FRÅN FÖRSTA STUND

Innovativa säkerhetslösningar baseras på ny teknik

Idag handlar säkerhetslösningar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande administration och över-vakning. Ofta lyckas vi dessutom höja servicenivån och säkerheten samtidigt som vi kan sänka kostnaderna för våra kunder.

Coor arbetar, följer, testar och driver utvecklingen inom området. Några av våra innovationer som passar för säkerhetslösningar är:

Hållbarhet på riktigt

Långsiktig och genomtänkt

Smart och hållbar service är avgörande för morgondagens attraktiva arbetsplatser. Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer, sunda affärsmodeller och personliga kontakter.

Coor väljer alltid miljömärkta material och vi tänker på både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Coors verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO.

En hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare innebär att de mår bra – både idag och på längre sikt.

Hållbarhet - Socialt ansvar - Hälsa och säkerhet | Coor

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

Med Coors säkerhetstjänster
är er trygghet vår kärnverksamhet

Coor har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsuppdragen i Norden. Våra säkerhetsspecialister, metoder och system är bland de främsta i Sverige och vi designar lösningar efter våra kunders unika behov.

Addici Security är Sveriges fjärde största säkerhetsföretag och är ett helägt dotterbolag till Coor. Vår egen larmcentral är certifierad enligt SSF 136:5 och auktoriserad av Länsstyrelsen. 

Vi bidrar till Sveriges mest trygga och välfungerande arbetsmiljöer.

Våra nöjda kunder

Coor har många kunder i olika branscher

Coor är servicepartner till hundratals företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor i hela Norden. Vi utför enstaka tjänster, eller kombinerar några eller alla FM-tjänster. Ju fler tjänster vi utför, desto smartare är lösningen.

Till våra referenscase ➝

Partnercase ISG Nordic

ISG Nordic ingår som en partner i Coors breda utbud av säkerhetstjänster.
Läs om vårt partnerskap.

Vi tar hand om er säkerhet

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Besvärsfrihet för alla.
Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Två CCTV-kamera på en grå vägg | Coor

Vi är Security by Coor

Ett magasin för dig som jobbar med säkerhet! Oavsett om du är intresserad av våra säkerhetstjänster eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss hoppas vi att det här magasinet kan stilla din nyfikenhet!

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss