Innovation

Simply by Coor-appen

Din och dina medarbetares vardag blir enklare med Simply by Coor – en digital plattform för servicen på er arbetsplats. Ni kan till exempel få information som gäller kontoret, beställa tjänster, skapa support­ärenden, få avisering om post eller anmäla er till event på arbetsplatsen. Förenkla arbetslivet med Simply by Coor – som app i telefonen eller direkt i din dator.
Kontakta oss

Vi förstår att

Den digifysiska arbetsplatsen blir allt viktigare

”Digifysisk” innebär att arbetsplatsupplevelsen i fysiska och digitala kanaler ska komplettera varandra. Att digitalt kunna nå och interagera med sin vanliga arbetsplats och de tjänster som erbjuds där blir allt viktigare. Medarbetare i Norden säger att tillgång till bra service, god mat och dryck och olika conciergetjänster är viktigt för att de över huvud taget välja kontoret som arbetsplats.

Att på ett enkelt sätt kunna informera sig om och beställa servicetjänster blir därför lika viktigt som att kunna boka mötesrum, se om man fått fysisk post till arbetsplatsen, eller att informera sig om och anmäla sig till olika arbetsplatsevent. Önskan om att kunna göra allt detta digitalt på en enda plats är stark; arbetsdagen är ofta hektisk och du vill slippa lägga onödig tid på att logga in och kolla olika appar för att hitta information och använda tjänster.

Coor har lösningen

Simply by Coor underlättar arbetslivet

Simply by Coor är en digital plattform som kan fyllas med just era behov av funktioner. Här får våra kunders medarbetare tillgång till information om sin fysiska arbetsplats och de tjänster som erbjuds där. Simply by Coor knyter dina medarbetare till er arbetsplats. I sin dator eller telefon kan de hålla sig uppdaterade om vad som händer. De kan också beställa mat, dryck och conciergetjänster, bli aviseringar om post och få information om planerade event och aktiviteter på arbetsplatsen. De kan givetvis även få support från vår servicepersonal och felanmäla saker vid behov.

Simply by Coor ger dina medarbetare allt de behöver för ett smartare arbetsliv – på en och samma plats.

Välj rätt leverantör

Vi säkerställer helhetsupplevelsen

Simply by Coor är en modulbaserad plattform och den ingår för de servicetjänster du köper av Coor. Verktyget är helt integrerad med våra serviceleveranser vilket innebär att vi säkerställer en bra helhetsupplevelse, till exempel från det att du digitalt beställer mat till dess att den levereras fysiskt på arbetsplatsen – eller från det att du anmäler fel på en kaffemaskin tills dess att ärendet är åtgärdat och du får återkoppling – digitalt såklart.

Plattformen kan också integreras med andra moderna digitala applikationer, till exempel för bokning av mötesrum, ärendehantering etc.

Vårt erbjudande till dig

Enkelt att komma i gång och skala över tid

Det är enkelt att komma i gång med Simply by Coor. Testa den på en arbetsplats och utöka med flera när ni ser hur den fungerar. Prova med en eller flera tjänster per arbetsplats och skala upp eller ner efter behov. Simply by Coor konfigureras efter just era behov på era specifika arbetsplatser och viss funktionalitet kan personaliseras, till exempel vilka notifieringar de vill ha, eller gränssnittets utseende och struktur.

Förbättra hela arbetsplatsupplevelsen genom att erbjuda en tjänst som verkligen gör dina medarbetares liv enklare. Förvandla ditt kontor från en arbetsplats till en destination där människor vill vara och där de kan göra sitt bästa arbete.

Hållbarhet på riktigt

Kanal för aktivt hållbarhets­arbete på arbetsplatsen

Förutom att Simply by Coor gör den fysiska arbetsplatsen mer tillgänglig för era medarbetare är den också en perfekt kanal för aktivt hållbarhetsarbete. I appen kan ni informera om det lokala hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen, som till exempel energieffektivisering, avfallssortering och/eller vattenbesparing. Ni kan också jobba med så kallad ”nudging” för att förändra era medarbetares beteenden, till exempel genom hållbarhetskampanjer eller genom att visualisera fakta och data om exempelvis energiåtgång eller vilket klimatavtryck maten som beställs till mötet har.


Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.