• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Facility Management – allt fungerar med Coor

Som ledande inom facility management är Coor med och utvecklar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Smarta servicelösningar låter våra kunder fokusera på sin egen kärnverksamhet. Allt annat tar vi hand om.

Kontakta oss
Fem facility management medarbetare inom | Coor

DET HÄR ÄR SERVICE

Vad är facility management?

Facility Management (FM) är skötsel, hantering och utveckling av alla de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller arbetsplats ska fungera bra och effektivt. ”Management” pekar på att det också ingår en strategisk ledning och styrning av servicen.

Målet är att ta ett samlat grepp om hela stödet till ett företag och skapa en arbetsmiljö som hjälper kärnverksamheten att bli mer produktiv; byggnader, inredning och servicetjänster. Genom att samordna tillgångar och tjänster optimeras kostnaderna.

  • “Hårda FM-tjänster” är fastighetsservice, till exempel fastighetsskötsel, säkerhet och energioptimering.
  • “Mjuka FM-tjänster” är arbetsplatsservice, till exempel lokalvård, reception och posthantering
Facility management medarbetare från | Coor
Överblick över de olika områdena inom facility management | Coor

DET HÄR ÄR COOR

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management

Coor ÄR service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, vi lagar mat, vi städar, vi välkomnar gäster, vi levererar post och vi sköter alla de hundratals FM-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.

Coor är med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter, så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.

VI TAR HELHETSANSVAR

Den del av er verksamhet
som inte riktigt är er verksamhet
– den tar vi hand om!

Coor erbjuder ett hundratal olika facility management-tjänster i och kring fastigheter och arbetsplatser. Oavsett omfattning kan våra tjänster utformas efter era behov och önskemål samt förutsättningarna på plats.

Läs mer om våra olika tjänsteområden till höger:

 

EN SMARTARE LÖSNING

Ju fler tjänster vi samordnar,
desto smartare blir lösningen

Integrerad Facility management (IFM) är när många eller alla tjänsteområden samlas hos en leverantör. Coor är marknadsledande inom IFM i Norden och kärnan i vår verksamhet är just komplexa, integrerade tjänsteleveranser.

Genom vårt breda utbud av tjänster kan vi ta ett helhetsgrepp om fastighetens eller arbetsplatsens utformning, drift och utveckling.

Läs mer om Coors IFM-lösningar här ➝ 

VÄLJ RÄTT LEVERANTÖR

En trygg servicepartner
som är tillräckligt stor, riktigt lokal och väldigt flexibel

Coor har ett heltäckande utbud av Facility management-tjänster, där de flesta levereras av vår egen personal på plats, i och kring våra kunders lokaler eller fastigheter. Vi har också några få, väl valda underleverantörer som kompletterar oss om det behövs.

Detta gör Coor till ett av de mest flexibla FM-företagen på marknaden och det bästa valet av servicepartner för alla typer av tjänster inom FM och integrerad facility management.

 

Vi har högt ställda mål vad gäller hållbarhet och tar ett stort ansvar för hur vår verksamhet påverkar människan, miljön och samhället över tid.
Läs mer om Coors hållbarhetsarbete här ➝

Coor är det mest innovativa företaget i FM-branschen och vi identifierar, utvecklar och lanserar innovationer som skapar konkret värde för oss själva och våra kunder.
Läs mer om Coors innovationsarbete här ➝

Väktare pratar i telefon i en övervakningscentral | Facility management | Coor

Kundreferenser

Vi befinner oss på hundratals arbetsplatser runt om i Norden och inget partnerskap är det andra likt. Här berättar några av våra partners om hur det är att samarbeta med Coor.

Kategorier Alla {{category}}

Vi tar hand om er service!

Coor är med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer.
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi strax till dig.

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR