Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Vad är facility management?

Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management (FM). Coor erbjuder över hundra servicetjänster, som utförs i och omkring våra kunders lokaler och fastigheter.

Facility management avser till skötseln och hantering av resurser och stödtjänster som krävs för att en fastighet ska fungera effektivt och tillåta företaget och de anställda att fokusera på vad de kan bäst - kärnverksamheten. Den brukar delas in i två grupper:

  • “Hårda tjänster” eller fastighetsanslutna tjänster (t.ex. fastighetsskötsel, säkerhet, energioptimering)
  • “Mjuka tjänster” eller arbetsplatsanknutna tjänster (t.ex. lokalvård, reception, posthantering)

Facility Management - med passion för service

Facility Management är mycket mer än lokalvård, på Coor brinner vi för service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, vi lagar mat, vi städar, vi välkomnar gäster, vi levererar post och vi sköter alla de hundratals tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet skall fungera på bästa sätt. 

Coors väl utarbetade och dokumenterade processer säkerställer ett strukturerat och kontrollerat arbete, vilket ger våra kunder säkra, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. 

Skräddarsydd Facility Management i hela Norden

Kärnan i Coors verksamhet, är komplexa integrerade tjänsteleveranser (IFM) där vi ansvarar för all service och tar ett helhetsgrepp om hela fastigheten, eller arbetsplatsen.Inget annat facility management företag inom Sverige eller övriga Norden har så många Integrerade Facility Management-uppdrag till kunder med komplexa behov. 

För företag med smalare behov erbjuder vi även leveranser av enstaka tjänster eller ett par tjänster inom samma område. Våra huvudgrupperingar är Fastighetsservice, Lokalvård och Mat & Dryck. Oavsett omfattning kan våra tjänster utformas efter era behov och önskemål så att ni kan lägga er energi på det ni kan bäst - er verksamhet.

Vi tar ett stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön. I syfte att minska miljöbelastningen har Coor utvecklat ett eget verktyg för att granska vår miljöpåverkan, Coor Green Services, som hjälper oss att föra en kvalificerad kunddialog om framtida förbättringar inom miljöområdet. Läs mer om våra gröna servicelösningar.

Vi arbetar aktivt med innovation och utveckling och drar nytta av de tekniska möjligheter som finns idag. Våra mest populära lösningar baserade på ny teknologi har vi samlat i en serie vi kallar Coor Smart Solutions.

Helhetsleverantör av Facility Management

Coor har ett komplett utbud av Facility Management tjänster. Om behov av tjänster utanför de vi erbjuder uppstår kan vi komplettera våra erbjudanden med underleverantörer som är specialister på det ni söker. Inom området mat och dryck t.ex. samarbetar vi med ett flertal leverantörer av dryckesmaskiner och varuautomater.Detta gör att Coor är en av de mest flexibla facility management företagen på marknaden och en av de bästa valen av samarbetspartner för alla typer av tjänster inom Facility Management.

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR