Karriär

Hos oss tillhör du kärnverksamheten

Dina insatser och ditt bidrag till bolagets utveckling är grunden för vår framgång. Låt oss förklara hur.

All verksamhet kan delas in i två delar; kärnverksamhet och stödverksamhet.

Kärnverksamheten är själva huvuduppgiften. För en biltillverkare handlar det om att tillverka och sälja bilar, för ett sjukhus om att ge bra vård och så vidare.

Stödverksamheten är allt det som inte tillhör kärnverksamheten; all den support och service som ett företag eller en verksamhet behöver för att fungera. Det är där vi på Coor kommer in.

Coors kärnverksamhet är att ta över ansvaret för våra kunders stödverksamhet; att leda, utveckla och effektivisera dessa servicefunktioner. Det är vi bra på och när vi gör det kan våra kunder fokusera på det de är bra på.

För dig som är servicemedarbetare på Coor innebär det att du tillhör vår kärnverksamhet. Vår kärnverksamhet är att utföra, leda, utveckla och effektivisera våra kunders stödverksamhet.