Volkan Güven

Volkan Güven, 29 år, studerar Front-End Engineering och har precis avslutat sin praktik på Coor. Efter examen från en tvåårig yrkesutbildning på KYH väntar nu en tjänst som systemtekniker på Coor.

Volkan Güven LIA | Coor

Hur kommer det sig att du sökte praktik hos Coor?

– Under tiden som jag sökte efter praktikplatser var mitt primära mål inte en startup eller ett rent front-end job. Önskemålet var ett företag där jag kunde engagera mig i olika projekt och få möjlighet att sitta med olika utvecklingsdelar. Jag studerade tidigare på BTH (Blekinge Tekniska Högskola), en treårig kandidatutbildning inom mjukvaruutveckling med intjänad kandidatexamen samt ett halvår på Chulalongkorn University (Bangkok) som utbytesstudent. Tack vare dessa meriter fick jag praktikplats hos Coor.

Hur lång var din praktik varit?

– Jag har gjort två praktikperioder. Jag började med LIA (Lärande i arbetslivet) som pågick i ungefär fyra månader och sedan examensarbetet som pågick i två månader.

Vad har du fått göra under din praktik?

– Under LIA utvecklade jag en modern lösning för en befintlig kortbeställningslösning som med tiden skulle ersätta den gamla varianten. Under examensarbetet jobbade jag tätt med en grupp och byggde om webbsidan för SmartID genom att använda ny teknik och nya ramverk.

Hur har det varit att praktisera på Coor?

– Upplevelsen under hela resan var unik. Jag fick oerhört bra vägledning, stöd och coachning från enhetschefen Henric Wollert och väldigt stor teknisk hjälp av seniora utvecklaren Anders Bouvin. Båda kollegorna var oerhört skickliga med sitt budskap. Jag har fått olika erfarenheter, kunskaper, strategier och en god arbetsmoral. Andra utvecklare, tekniker och kollegor var också bra. Jag vill rikta ett extra tack till Thomas Olsen och Jessica Teran Kiesel som var alldeles utmärkta med att vägleda mig och vara utmärkta kollegor.

Vilken är den största lärdomen du tar med dig?

– Lagarbetet. Förmågan att kunna samarbeta med olika individer och synkronisera med andra lagmedlemmar, är i min åsikt den bästa lärdomen som man kan ta med sig. Att vara en utvecklare handlar inte bara om att kunna programmera men även samarbeta med andra kollegor och individer som slutanvändare.

Har du några tips eller något du vill säga till framtida praktikanter?

– När man praktiserar vill man oftast göra det för betyget. Det är ett stort misstag som görs av många studenter. Underskatta inte praktiken. De lärdomar som man får under praktiken är ovärderliga. Även att kunna arbeta under fritiden, använda fritiden för egen utveckling. Att alltid hålla sig uppdaterad är nyckeln till framgång.